Syn.: Ectasis follicularis G. Don, Ectasis melastoma G. Don, Ectasis petiveri (L.) D. Don, Ectasis sebana D. Don, Ectasis socciflora G. Don, Erica baculiflora Salisb., Erica cothurnalis Salisb., Erica demissa J. Forbes, Erica flava Waitz, Erica frondosa Salisb., Erica glandulosa J. C. Wendl., Erica ostrina Lodd., Erica petiveri L., Erica petiveriana Andrews, Erica plukenetii P. J. Bergius, Erica pulvinitormis Salisb., Erica sebana Donn ex Willd., Ericoides coccineum (L.) Kuntze, Ericoides melastomum Kuntze, Ericoides petiveri Kuntze, Syringodea coccinea D. Don, Syringodea echiiflora G. Don, Syringodea ostrina G. Don, Syringodea pulviniformis G. Don
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Erica coccinea
Erica coccinea
Rozšíření: Areál se rozkládá v Jihoafrické republice v provincii Western Cape mezi městečky Clanwilliam a George, zasahuje i na Kapský poloostrov. V areálu tvoří 2 poddruhy: vyobrazené rostliny odpovídají nominátnímu; E. coccinea subsp. uniflora má většinu květů jednotlivých, nikoli v trojicích.
Ekologie: Roste v křovinaté formaci fynbos na mělkých, živinami chudých půdách na pískovcovém, ale i vápnitém podloží, lokality leží v oblasti se zimními srážkami. Kvete celý rok. Oheň přežívá jak obrůstáním, tak regenerací ze semen.
Erica coccinea
Popis: Větvený keřík dorůstající výšky do 1,2 m; větve jsou přímé, krátce pýřité. Listy vyrůstají v čtyřčetných přeslenech, často jsou soustředěny na krátkých postranních větvičkách, jsou husté, spíše krátké, odstálé, jehlicovité, poněkud zakřivené, lysé nebo chlupaté. Pod konci větví se tvoří větší počet kratičkých postranních větviček, které nesou trojice květů; květní stopky jsou chlupaté nebo lysé; listeny pod květy jsou 3, velikostí a barvou se podobají kalichu; květy jsou čtyřčetné; kališní lístky jsou kýlovité, žlutavé, zelenavé nebo červené, kratičce brvité, kratší než 1/4 délky koruny; koruna je trubkovitá, zahnutá, 16–22 mm dlouhá, jednobarevná, žlutozelená, oranžová nebo svítivě červená, lysá, s 4 přímými cípy; tyčinek je 8, daleko vyčnívají z ústí koruny, postrádají přívěsky; semeník je svrchní, 4pouzdrý, lysý, čnělka je mnohem delší než koruna. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Jeden z nejběžnějších druhů vřesovců v centrální části květenné říše Capensis; v Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) mu náleží místo mezi druhy vyžadujícími pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Druh s výraznou proměnlivostí barvy květů; udává se, že na kyselých podkladech převládají rostliny s červenými květy, zatímco na bazických podkladech s květy žlutými; toto rozdělení ale zřejmě nefunguje spolehlivě.
Erica coccinea
Erica coccinea
Erica coccinea
Erica coccinea
Erica coccinea
Fotografovali Věra Svobodová, ve dnech 19. a 20. 4. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Kapské Město, Stolová hora a Chapmans Peak Drive), Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 13. a 25. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Hermanus, rezervace Fernkloof a Kapské Město, Stolová hora).