Syn.: Erica melanthera Thunb., Ericoides cristiflorum (Salisb.) Kuntze
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Erica cristiflora
Rozšíření: Vyskytuje se v Jihoafrické republice v provincii Western Cape, kde má poměrně široký areál v květenné oblasti Capensis, toto území dokonce nepatrně překračuje v horské skupině Kamiesberg Mountains do provincie Northern Cape.
Ekologie: Roste na kyselých, živinami chudých půdách na pískovcovém podkladu, a to v oblastech se zimními dešti a letními suchy; provází vegetační typ fynbos. Kvete od podzimu do jara. Oheň překonává jak obrůstáním, tak přeséváním.
Erica cristiflora
Popis: Metlovitě větvený keř, vysoký 0,2–1,2 m; větve jsou krátce hustě pýřité. Listy tvoří trojčetné nebo čtyřčetné přesleny, jsou přímo odstálé až přitisklé, jehlicovité, 6–10 mm dlouhé, lysé nebo řídce brvité. Květy jsou čtyřčetné, vyrůstají v krátkých hroznech na postranních větvích a vytvářejí bohaté latovité květenství; květní stopky jsou chlupaté; listeny pod květy jsou 3; kališní lístky jsou kratičce pýřité, načervenalé, dosahují asi do 1/2 délky koruny; koruna je zvonkovitá, 3–7 mm dlouhá, růžová, lysá, s otevřeným ústím a s 4 přímými cípy; tyčinek je 8, z ústí koruny nevyčnívají a postrádají přívěsky; semeník je svrchní, 4pouzdrý, lysý, čnělka je o málo delší než koruna. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Patří k vřesovcům s početnými populacemi a větším areálem, to je důvodem hodnocení v Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) – je zde klasifikován jako taxon vyžadující pozornost (LC – least concern).
Erica cristifloraErica cristiflora
Erica cristiflora
Erica cristiflora
Fotografováno dne 20. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Swartberg Mountains, Prince Albert Pass).