Syn.: Erica serrulata J. Forbes, Ericoides diosmifolium (Salisb.) Kuntze, Eurylepis diosmifolia G. Don
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Erica diosmifolia
Rozšíření: Celý areál tohoto vřesovce činí na plochu asi 33 km2, vyskytuje se pouze v Jihoafrické republice na Kapském poloostrově jižně od Kapského Města. Lokality leží v prostoru Stolové hory a v masivu Constantiaberg.
Ekologie: Typickým stanovištěm jsou pískovcové kamenité svahy a plošiny s formací fynbos, v nadmořské výšce nad 600 m. Prostředí se vyznačuje akutním nedostatkem přístupných živin v půdě, silnými větrnými proudy, srážkově bohatými zimami a horkým létem, charakteristickým jevem jsou četné celoroční mlhy. Kvete na jaře. Vůči ohni není odolný, ale po požárech klíčí semenáčky.
Erica diosmifolia
Popis: Drobný keřík dorůstající výšky 40 cm; větve jsou přímé, jemně hustě chlupaté. Listy jsou v čtyřčetných přeslenech, jsou přímo odstálé, jehlicovité, lysé, jen na okraji krátce brvité. Čtyřčetné květy tvoří krátké hrozny na koncích větviček; květní stopky bývají chlupaté nebo lysé; listeny pod květy jsou 3; kališní lístky jsou vejčité, bílé nebo narůžovělé, brvité, dosahují často i dále než jen do 1/2 délky koruny; koruna je otevřeně zvonkovitá, sněhově bílá, lysá, na konci s 4 rozestálými nebo až nazpět otočenými cípy; tyčinek je 8, kratších než koruna, s přívěsky; semeník je svrchní, 4pouzdrý, lysý, čnělka krátce vyčnívá z ústí koruny. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Druh má velmi malý areál, v současné době je známo kolem 10 populací; ačkoli jsou vitální, hrozí jim potenciální nebezpečí příliš častých požárů. V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) je klasifikován jako druh vzácný (Rare).
Erica diosmifolia
Erica diosmifoliaErica diosmifolia
Erica diosmifolia
Erica diosmifolia
Fotografováno dne 25. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Kapské Město, Stolová hora).