Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Erica dolfiana
Rozšíření: Druh s malým areálem v Jihoafrické republice v provincii Western Cape, roste pouze v pohoří Groot Swartberg Mountains.
Ekologie: Provází horské pískovcové hřbety budované chudými pískovci, roste v křovinaté formaci fynbos ve vyšších nadmořských výškách. Na lokalitách panují deštivé zimy a velmi suchá léta. Kvete na konci jara a na počátku léta. Požáry jej ničí, ale na druhé straně iniciují klíčení semen.
Erica dolfiana
Popis: Drobný bohatě větvený keřík dorůstající výšky asi 30 cm; větve jsou přímé, jemně chlupaté. Listy tvoří čtyřčetné přesleny, směřují obloukovitě šikmo vzhůru, jsou poměrně krátké a spíše vejčité, podvinuté, kratičce brvité. Květy jsou čtyřčetné, nahloučené na koncích větví; květní stopky jsou chlupaté; listeny pod květem jsou 3; kališní lístky jsou vejčité, růžové, pýřité, dosahují asi do poloviny délky koruny; koruna je zvonkovitá až baňkovitá, bílá nebo růžová, lysá, na konci s 4 ploše rozestálými cípy; tyčinek je 8, prašníky jsou tmavé, dosahují těsně pod ústí koruny a nesou na bázi přívěsky; semeník je svrchní, 4pouzdrý, chlupatý, čnělka vyčnívá z ústí koruny. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Jeden z jihoafrických vřesovců s velmi omezeným, lokálním areálem, jsou známy jen 2 izolované, ale početné populace. Proto je v Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) zařazen do skupiny druhů vzácných (Rare).
Erica dolfiana
Erica dolfiana
Fotografovala Věra Svobodová, dne 17. 4. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Swartberg Pass).