Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Erica drakensbergensis
Rozšíření: Druh s poněkud větším areálem, vyskytuje se v Jihoafrické republice v provinciích KwaZulu-Natal, Free State, Gauteng, Mpumalanga a Limpopo, zasahuje i do Lesotha a Svazijska a dokonce až do jižní části Zimbabwe.
Ekologie: Roste na travnatých svazích na mělkých kamenitých půdách; klima v areálu je charakterizováno srážkami přicházejícími v létě. Kvete v průběhu celého roku. Druh po ohni dobře obráží od báze.
Erica drakensbergensis
Popis: Statnější keř vysoký až 2 m; větve jsou přímé, pýřité nebo lysé, mladé výhony bývají oranžově zbarvené. Listy tvoří trojčetné až čtyřčetné přesleny, jsou rozestálé až přitisklé k větvičkám, jehlicovité, silně podvinuté, lysé nebo jemně chlupaté. Čtyřčetné květy tvoří na koncích větviček krátké hrozny; květní stopky jsou chlupaté; listeny pod květem jsou 3; kališní lístky dosahují nanejvýš do 1/4 délky koruny, jsou zelenavé, velmi jemně pýřité; koruna je trubkovitá, baňkovitá až zvonkovitá, 3–5 mm dlouhá, bílá, lysá, na konci s 4 přímými cípy; tyčinek je 8, stejně dlouhých jako koruna, tmavé prašníky nesou přívěsky; semeník je svrchní, 4pouzdrý, lysý, čnělka z ústí koruny krátce vyčnívá. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Druh má větší počet populací a do Červeného seznamu Jihoafrické republiky (2009) byl zařazen do skupiny taxonů vyžadujících pozornost (LC – least concern).
Erica drakensbergensis
Erica drakensbergensis
Erica drakensbergensis
Fotografovala Věra Svobodová, dne 13. 4. 2012 (Jihoafrická republika, KwaZulu-Natal: Drakensberg Mountains, Cathedral Peak).