Syn.: Erica carnea var. occidentalis Benth., Erica herbacea subsp. occidentalis (Benth.) Laínz, Erica hibernica (Hook. et Arn.) Syme, Erica mediterranea var. alba Bean, Erica mediterranea var. hibernica Hook. et Arn., Erica occidentalis (Benth.) Mateo et Figuerola, nom. illeg., Erica viridipurpurea L., Ericoides viridipurpureum (L.) Kuntze
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Erica erigena
Rozšíření: Areál se rozkládá v jihozápadní Evropě, především na Pyrenejském poloostrově. Severně od Pyrenejí roste v jihozápadní Francii, dále je znám výskyt v západním Irsku a v severním Maroku.
Ekologie: Nejčastěji roste na vlhkých místech na rašeliništích nebo v okolí pramenů, méně často i na pobřežních dunách; většinou jde o kyselé, méně často o bazické substráty. Vystupuje až do nadmořské výšky 900(–2000) m.
Erica erigena
Popis: Keř 0,4–2(–3,5) m vysoký, s přímými nebo rozkladitými, alespoň v mládí krátce chlupatými větvemi. Listy jsou obvykle uspořádány v přeslenech po 4(–5), jsou jehlicovité, (3–)4–8(–10) mm dlouhé a 0,6–0,8(–1) mm široké, na okraji podvinuté, lysé nebo kratičce chlupaté. Květenství představuje mnohokvětý, často jednostranný hrozen 4četných květů na koncích větviček; květní stopky jsou 2–4(–7) mm dlouhé; listence jsou obvykle 3; kališní lístky jsou volné, kopinaté, (2–)2,5–3,5(–4) mm dlouhé, lysé, narůžovělé; koruna je krátce trubkovitá až slabě baňkovitá, 5–6(–7) mm dlouhá, růžová, většinou s krátkými přímými cípy; tyčinek je 8, s prašníky víceméně vyniklými; čnělka z ústí koruny obvykle poněkud vyčnívá. Plody jsou elipsoidní, 3–4 mm dlouhé tobolky.
Ohrožení a ochrana: Ve Francii zákonem chráněný druh.
Poznámka: V mnoha znacích se dosti podobá vřesovci pleťovému (Erica carnea), který však roste ve střední a jihovýchodní Evropě a s druhem E. erigena se nepotkává; v kultuře vzniklí kříženci obou druhů byli sterilní. Přirozený výskyt v Irsku bývá někdy zpochybňován: ačkoli roste na přirozených stanovištích a ani jeho populace se v poslední době nemění, podle palynologických výzkumů na lokalitách není vyloučeno, že je tam teprve středověkým migrantem a že jeho výskyt může mít spojitost se svatojakubskými poutěmi do Santiaga de Compostela.
Erica erigena
Erica erigena
Erica erigena
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 15. 10. 2015 (Portugalsko, Almograve).