Syn.: Ericoides irregulare (Benth.) Kuntze
Česká jména: bano (Presl 1846), vřesovec, erika (Mareček 1996)
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Erica irregularis
Rozšíření: Areál tohoto vřesovce zaujímá velmi malé území v Jihoafrické republice v provincii Western Cape. Vyskytuje se pouze v prostoru mezi městečky Stanford a Gansbaai na ploše menší než 70 km2, v minulosti tvořil pravděpodobně jen jedinou plošně rozlehlou populaci. Dnes je jeho výskyt fragmentován, ale asi 80 % rostlin roste v rozsáhlé soukromé rezervaci Grootbos.
Ekologie: Stanovištěm je specifický typ vápnitého fynbosu, který se vytvořil na sedimentech korálových vápenců nebo na alkalických písčitých zvětralinách, které z těchto vápenců vznikly. Na příznivých místech tvoří dominantu vegetace. Kvete v zimě a brzy na jaře (od června do září). Je poškozován požáry.
Erica irregularis
Popis: Přímý metlovitý keř dorůstající výšky 1–1,5 m; větve jsou tuhé, bohatě větvené pod ostrým úhlem, jemně pýřité. Listy jsou jehlicovité, 1–1,5 cm dlouhé, tmavozelené, na spodní straně bíle chlupaté, na okraji silně podvinuté. Přímé čtyřčetné květy vyrůstají na koncích větví v paždí listů jednotlivě nebo v chudých svazečcích; květní stopky jsou 7–10 mm dlouhé, chlupaté; listeny pod květy jsou 3; kališní lístky jsou volné, bělavé nebo velmi světle růžové, někdy chlupaté; koruna je baňkovitá, téměř kulovitá, asi 5 mm dlouhá, růžová až nachová, lysá, v ústí zúžená, s kratičkými přímými cípy; tyčinek je 8 a jsou kratší než koruna, prašníky jsou přívěskaté; gyneceum tvoří lysý svrchní čtyřpouzdrý semeník a blizna dosahující ústí koruny. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: V minulosti byl tento druh ve velkém řezán do kytic určených k vývozu. Dnes jsou tyto aktivity na jeho lokalitách zakázány, navíc většina populací je pod územní ochranou. Na některých místech byl zničen vypalováním a intenzivní pastvou a rovněž rozšiřující se výstavbou, poškozují jej i invaze nepůvodních druhů. V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2012) figuruje v kategorii druhů ohrožených (EN – endangered). Od nedávné doby se na něj vztahuje také ochrana podle jihoafrické vyhlášky o chráněných druzích.
Erica irregularisErica irregularis
Erica irregularis
Erica irregularis
Erica irregularis
Fotografováno dne 14. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Gansbaai, rezervace Grootbos).