Syn.: Erica abietina P. J. Bergius, Erica alveiflora Salisb., Erica coralloides Tausch, Erica gelida Andrews, Erica gilva J. C. Wendl., Erica laxa Lam., Erica quadrifossa Salisb., Erica rigens Benth., Erica rigescens Bartl., Erica speciosa Schneev., nom. illeg., Erica verticillata Andrews, nom. illeg., Ericoides gilvum (J. C. Wendl.) Kuntze, Ericoides laxum (Thunb.) Kuntze, Ericoides mammosum (L.) Kuntze, Syringodea gilva G. Don, Syringodea mammosa G. Don, Syringodea verticillata G. Don
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Erica mammosa
Rozšíření: Druh s rozsáhlejším areálem v květenné oblasti Capensis. Vyskytuje se v Jihoafrické republice v provincii Western Cape od horské skupiny Cold Bokkeveld po okolí městeček Bredasdorp a Hermanus, zasahuje i na Kapský poloostrov.
Ekologie: Roste ve formaci fynbos na písčitých, živinami chudých a kyselých půdách na pískovcovém podkladu, v oblasti se zimními srážkami. Kvete od plného jara do podzimu, květy jsou opylovány ptáky. Po požárech je dobře adaptován na obrůstání od báze.
Erica mammosa
Popis: Metlovitě větvený statný keř, dorůstá výšky 0,5–1(–2,5) m; větve jsou lysé nebo krátce pýřité. Listy vyrůstají v čtyřčetných přeslenech, jsou rovnovážně odstálé, jehlicovité, 6–10 mm dlouhé, lysé nebo chlupaté. Na koncích větví vzniká až 20 cm dlouhé květenství, čtyřčetné květy vyrůstají jednotlivě nebo v párech v paždí listů; květní stopky jsou většinou chlupaté; listeny pod květy jsou 3, odstínem barvy se shodují s kalichem; kališní lístky barvou odpovídají barvě koruny, kratičce brvité nebo lysé, kratší než 1/4 délky koruny; koruna je trubkovitá, 15–20 mm dlouhá, jednobarevná, růžová, oranžová, červená, ale i světle žlutozelená nebo bílá, lysá nebo velmi krátce pýřitá, před koncem poněkud zúžená a s víceméně uzavřeným ústím, s 4 krátkými přímými cípy; tyčinek je 8, z ústí koruny nevyčnívají a jsou opatřeny přívěsky; semeník je svrchní, 4pouzdrý, lysý nebo chlupatý, čnělka je stejně dlouhá nebo o málo delší než koruna. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Patří k rozšířenějším druhům s dosud silnými populacemi, proto je v Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) zařazen mezi taxony vyžadujícími pozornost (LC – least concern).
Erica mammosaErica mammosa
Erica mammosa
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 13. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Hermanus, rezervace Fernkloof).