Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Erica oatesii
Rozšíření: Pochází z Jihoafrické republiky, roste v provinciích KwaZulu-Natal, Free State a Mpumalanga, zasahuje i do Svazijska a snad i do Lesotha.
Ekologie: Roste v travnatých a křovinatých porostech na mělkých půdách, lokality leží v oblasti s letními dešti. Kvete na podzim a v zimě. Požáry vzrostlé keříky nepřežijí, ale po ohni dobře klíčí semena.
Erica oatesii
Popis: Menší keř dorůstající až do 1,2 m; větve jsou pýřité. Listy vyrůstají v čtyřčetných přeslenech, jsou rozestálé, jehlicovité, silně podvinuté, velmi jemně chlupaté. Čtyřčetné květy tvoří na koncích větviček krátké hrozny; květní stopky jsou chlupaté; listeny pod květem jsou 3; kališní lístky dosahují do 1/4-1/2 délky koruny, jsou zelenavé a narůžovělé, chlupaté; koruna je trubkovitá, baňkovitá až vejcovitá, 5–10 mm dlouhá, bělavá, růžová až červená, lysá nebo chlupatá, na konci s 4 rozestálými cípy; tyčinek je 8, kratších než koruna, prašníky jsou s přívěsky; semeník je svrchní, 4pouzdrý, chlupatý, čnělka krátce vyčnívá z ústí koruny. Plod je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Druh s větším areálem, v Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) figuruje ve skupině taxonů vyžadujících pozornost (LC – least concern).
Erica oatesii
Erica oatesii
Erica oatesii
Fotografovala Věra Svobodová, dne 13. 4. 2012 (Jihoafrická republika, KwaZulu-Natal: Drakensberg Mountains, Cathedral Peak).