Syn.: Erica lineata Benth., Ericoides lineatum (Benth.) Kuntze
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Erica plukenetii subsp. lineata
Rozšíření: Areál zahrnuje malé území na jihu provincie Western Cape v Jihoafrické republice, v širším okolí nejjižnějšího cípu Afriky, Střelkového mysu.
Ekologie: Provází porosty formace fynbos na písčitých, ale neutrálních půdách na místech, kde vápnité korálové písky překryly kyselé pískovcové podloží; důležitých živin je na těchto půdách přesto nedostatek, protože fosfor je zde vázán do nerozpustného, a tedy pro rostliny nepřístupného fosforečnanu vápenatého. Klimaticky jsou stanoviště charakterizována mírnými vlhkými zimami a srážkovým propadem v horkém létě. Kvete od jara dol začátku léta. Na požáry je adaptován jak schopností obrůstat, tak regenerací ze semen.
Erica plukenetii subsp. lineata
Popis: Drobnější keř nebo keřík, vysoký 0,5–1,5 m; větve mohou být lysé i krátce pýřité. Listy tvoří trojčetné přesleny, jsou odstálé, jehlicovité, 6–10 mm dlouhé, tenké, měkké a často srpovitě zahnuté, lysé nebo krátce brvité. Květy jsou čtyřčetné, vyrůstají na koncích větvích; květní stopky jsou poměrně dlouhé, brvité; listeny pod květy jsou 3; kališní lístky jsou kratičce pýřité nebo lysé, barvou odpovídají koruně, mohou dosahovat až do 1/2 délky koruny; koruna je krátce trubkovitá, 8–10 mm dlouhá, červená nebo bílá, lysá, k vrcholu zúžená a s 4 přímými krátkými cípy; tyčinek je 8, prašníky jsou hnědé, bez přívěsků, daleko vyčnívají z ústí koruny; semeník je svrchní, 4pouzdrý, lysý nebo chlupatý, čnělka je velmi dlouhá a přečnívá také vrchol prašníků. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) je tento vřesovec zařazen mezi taxony vyžadující pozornost (LC – least concern). Rostliny jsou ale ve velkém sbírány do kytic.
Poznámka: Od ostatních poddruhů se tato subspecie liší především kratšími korunami a také ekologií, protože je vázána na půdy s neutrální reakcí. Vzhledem k tomu, že se ve svém areálu střetává s typickými rostlinami nominátního poddruhu Erica plukenetii subsp. plukenetii, často lze nalézt i přechodné formy, jak lze pozorovat i na našich obrázcích.
Erica plukenetii subsp. lineata
Erica plukenetii subsp. lineata
Erica plukenetii subsp. lineata
Erica plukenetii subsp. lineata
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 13. a 14. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Hermanus, rezervace Fernkloof a Gansbaai, rezervace Grootbos).