Syn.: Erica casta Guthrie et Bolus, Erica casta var. breviflora Guthrie et Bolus, Ericoides regium (Bartl.) Kuntze
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Erica regia
Rozšíření: Roste na malém území v Jihoafrické republice v provincii Western Cape, nominátní poddruh subsp. regia (zobrazené rostliny) se vyskytuje východně od Kapského Města a severně od Střelkového mysu v okolí městeček Elim a Bredasdorp. Na úrovni poddruhů jsou odlišovány ještě 1-2 velmi podobné typy, které se nejnápadněji odlišují barvou květů.
Ekologie: Provází porosty formace fynbos na lateritických půdách, v území se zimními srážkami a suchým horkým létem. Kvete celý rok. Je citlivý vůči požárům, které však podporují úspěšné klíčení.
Erica regia
Popis: Drobnější, dosti hustý keřík dorůstající výšky 0,4–0,7(–1,2) m; větve jsou velmi krátce chlupaté. Listy tvoří šestičetné přesleny, jsou odstálé, jehlicovité, živě zelené, brvité nebo lysé. Čtyřčetné květy rostou jednotlivě poblíž konců větviček; květní stopky jsou lysé nebo pýřité; listeny pod květy jsou 3; kališní lístky jsou nazelenalé, krátce chlupaté, dosahující asi do 1/4 délky koruny; koruna je trubkovitá, 10–15 mm dlouhá, nejčastěji na bázi bělavá a v horní polovině svítivě červenooranžová, řidčeji je celá červená nebo bílá, lysá, před ústím je poněkud zaškrcená a 4 cípy jsou rozestálé a konci obrácené nazpět; tyčinek je 8, kratších než koruna, s velmi krátkými přívěsky nebo bez nich; semeník je svrchní, 4pouzdrý, chlupatý, čnělka dosahuje do ústí koruny nebo z něj poněkud vyčnívá. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Taxon má malý areál a jeho populace jsou roztříštěny na nepočetné skupiny. Je ohrožen především invazními dřevinami (Acacia cyclops a Eucalyptus cornuta). V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) byl proto ohodnocen statutem ohroženého taxonu (EN – endangered).
Erica regiaErica regia
Erica regia
Erica regia
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 27. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Kirstenbosch National Botanical Garden).