Syn.: Erica gorteriifolia Salisb., Ericoides retortum (L. f.) Kuntze, Euryloma retorta G. Don
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Erica retorta
Rozšíření: Druh s velmi malým areálem v květenné říši Capensis, roste pouze v Jihoafrické republice v provincii Western Cape v širším okolí masivu Kogelberg východně od Kapského Města. V tomto prostoru se vyskytuje asi 150 dalších druhů rodu.
Ekologie: Vyskytuje se v křovinatých porostech formace fynbos na kyselých, živinami velmi chudých pískovcích, v oblastech se zimními srážkami. Na příznivých místech tvoří dominantu vegetace. Kvete prakticky celý rok. Je poškozován ohněm, po požárech obnovuje ze semen.
Erica retorta
Popis: Nevelký bohatě větvený keřík dorůstající výšky asi 30 cm, s přímými, zpravidla krátce chlupatými větvičkami. Listy vyrůstají ve čtyřčetných přeslenech a směřují šikmo vzhůru, jsou jehlicovité, tmavozelené, na okrajích často dlouze brvité. Čtyřčetné květy vyrůstají na koncích větví v chudých květenstvích; květní stopky jsou většinou chlupaté; listeny pod květem jsou 2; kališní lístky jsou volné, chlupaté, nanejvýš zdéli 1/4 koruny; koruna je lahvicovitá, více než 1 cm dlouhá, lepkavá, na bázi sytě růžová až červená, výše světlejší, až téměř bělavá, těsně pod ústím zaškrcená a zde výrazně sytě zbarvená, s vejčitými, ploše rozloženými cípy; tyčinek je 8, jsou kratší než koruna, prašníky postrádají přívěsky; semeník je svrchní, 4pouzdrý, lysý, blizna dosahuje ústí koruny. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Ačkoli tento vřesovec má malý areál, jeho populace jsou stabilní, v Červeném seznamu Jihoafrické republiky je klasifikován v kategorii taxonů vyžadujících pozornost (LC – least concern).
Erica retorta
Erica retorta
Erica retorta
Fotografovala Věra Svobodová, dne 19. 4. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Pringle Bay).