Syn.: Erica rhodesiaca Alm et T. C. E. Fr.
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Erica woodii
Rozšíření: Druh má velký areál v Jihoafrické republice v provinciích Eastern Cape, KwaZulu-Natal, Gauteng, Mpumalanga a Limpopo, dále v Lesothu, Svazijsku, Mozambiku, na sever zasahuje až do Zimbabwe.
Ekologie: Roste v travnatých formacích na mělkých kamenitých půdách, v oblastech s převažujícími letními srážkami. Kvete v létě a na podzim. Po požárech hyne a obnovuje se ze semen.
Erica woodii
Popis: Metlovitý keřík, dorůstá výšky asi 50 cm; větve jsou přímé, odstále chlupaté až huňaté, s bílými krátkými jednoduchými nežláznatými a dlouhými větvenými žláznatými trichomy. Listy tvoří trojčetné přesleny, jsou řídké, odstálé, jehlicovité, 1–4 mm dlouhé, podvinuté, krátce chlupaté a na okraji žláznatě brvité. Květy tvoří řídké, 6–9květé hrozny na postranních větvičkách, které skládají asi 20 cm dlouhé latnaté květenství, jsou čtyřčetné; květní stopky jsou odstále chlupaté; listeny pod květy jsou 3; kališní lístky jsou dlouhé přibližně jako polovina koruny, jsou narůžovělé, chlupaté; koruna je zvonkovitá až baňkovitá, 3–5 mm dlouhá, bílá, růžová nebo fialová, lysá nebo na okraji krátce brvitá, na konci s 4 přímými nebo vyhnutými cípy; tyčinek je 6–8, kratších než koruna, na prašnících s tmavými přívěsky; semeník je svrchní, 4pouzdrý, chlupatý, čnělka dosahuje do ústí koruny nebo z něj vyčnívá. Plod je tobolka.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) je klasifikován jako druh vyžadující pozornost (LC – least concern).
Erica woodii
Erica woodii
Erica woodii
Fotografovala Věra Svobodová, dne 12. 4. 2012 (Jihoafrická republika, KwaZulu-Natal: Drakensberg Mountains, Monkey Cowl).