Syn.: Chrysocoma nauseosa Pall. ex Pursh, Chrysothamnus nauseosus (Pall. ex Pursh) Britton
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Ericameria nauseosa
Rozšíření: Roste v Severní Americe, areál se táhne od Kanady (Britská Kolumbie, Alberta a Saskatschewan) přes západní polovinu Spojených států až po severozápadní Mexiko.
Ekologie: Typický druh lesostepní až stepní vegetace amerického západu, na suchých, skeletovitých nebo písčitých půdách. Vystupuje až do nadmořských výšek 3500 m.
Ericameria nauseosa
Popis: Bohatě metlovitě větvený keř s přímými větvemi, dorůstající výšky až 2,5 m; mladší větve jsou často bíle pavučinaté. Listy vyrůstají ve svazečcích, jsou čárkovité až čárkovitě kopinaté, 1–7 cm dlouhé a 0,1–1 cm široké, často bíle pavučinaté a žláznatě tečkované, s výraznou střední žilkou, na okraji víceméně podvinuté, špičaté. Úbory tvoří koncové chocholíky; zákrov je téměř válcovitý, 6–16 mm dlouhý; zákrovní listeny tvoří 3–5 řad, jsou vejčité až kopinaté, nestejné, 1,5–14 mm dlouhé, hnědé, chrupavčité; jazykovité květy chybějí; trubkovitých květů bývá (4–)5(–6), 6–12 mm dlouhých, sytě žlutých, vyniklých ze zákrovu, s ploše rozloženými 5 cípy; tyčinky a blizna značně přesahují ústí korunní trubky. Nažky jsou válcovité, 3–8 mm dlouhé, lysé nebo chlupaté, s bílým, 3–13 mm dlouhým chmýrem.
Poznámka: Na dosti rozsáhlém areálu se projevuje značná variabilita v řadě znaků, např. délce a uspořádání listů, velikosti květů a délce korunních cípů, v přítomnosti nebo absenci odění na vegetativních i generativních částech. Má však spíše charakter plynulých přechodů; systematické změny nejsou ale v budoucnu vyloučeny. Ujasněno není ani rodové pojetí.
Ericameria nauseosa
Ericameria nauseosa
Ericameria nauseosa
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 15. a 25. 7. a 1. 8. 2007 (Kanada, Britská Kolumbie: Lytton, Fairmont Hot Springs a Osoyoos).