Syn.: Erigeron acris subsp. serotinus (Weihe) Greuter, Erigeron serotinus Weihe
Česká jména: turan pozdní (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: turica neskorá (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Erigeron muralis
Rozšíření: Evropský druh rostoucí téměř na celém kontinentu vyjma nejsevernějších oblastí, na východ po západní Ukrajinu. U nás v celém území v teplejších geomorfologicky členitých oblastech, ve vyšších polohách a územích s plochým reliéfem vzácněji. V oreofytiku jen okrajově.
Ekologie: Roste na mezích, starších úhorech a rozvolněných travinných společenstvech na mělkých, vysýchavých, propustných, skeletovitých půdách. Kvete od července do října.
Erigeron muralis
Popis: Dvouleté nebo vytrvalé byliny s krátkým oddenkem. Lodyha je přímá nebo mírně vystoupavá, hustě olistěná, obvykle 30–45 cm vysoká, často červeně naběhlá s internodii v dolní části velmi krátkými, směrem vzhůru se prodlužujícími. Přízemní listová růžice za květu zachovaná, lodyžní listy četné, chlupaté, v paždí často s drobnými listy zkrácených sterilních větví, dolní listy krátce řapíkaté, čárkovitě kopinaté až kopisťovité, dolů ohnuté, horní listy čárkovité, přisedlé, na okraji nápadně zvlněné. Úbory jsou válcovité, v počtu obvykle 10–40, uspořádané v málo rozvětveném válcovitém květenství, zákrov je víceřadý, chlupatý, lůžko úboru ploché. Okrajové liguly vzhůru směřující, přesahující zákrov, světle růžově fialové, květy terče trubkovité, žluté. Plodem je nažka s chmýrem.
Záměny: Z dalších druhů s krátkými okrajovými jazykovitými květy přichází v úvahu záměna s turanem ostrým (Erigeron acris), který má dolní listy vzhůru směřující a navíc na okraji nejsou charakteristicky zvlněné. Někdy se na společných lokalitách vyskytuje s turanem velkolistým (Erigeron macrophyllus), který se liší za květu zaschlou listovou růžicí a nanejvýš řídce brvitými zákrovy. Ojediněle byli zaznamenáni i kříženci.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku patří mezi druhy, o nichž není dostatek údajů (DD).
Poznámka: Na hadcích u Mohelna vytváří nápadné miniaturní ekomorfózy, nazývané nanismy.
Erigeron muralisErigeron muralis
Erigeron muralis
Erigeron muralis
Fotografováno dne 15. 8. 2014 (u Rovné).