Syn.: Actinella lanata Pursh, Bahia lanata (Pursh) DC., Eriophyllum caespitosum Douglas ex Lindl., nom. illeg., Eriophyllum caespitosum var. latifolium (Benth.) A. Gray, Eriophyllum caespitosum var. leucophyllum (DC.) A. Gray, Eriophyllum harfordii Rydb., Eriophyllum pedunculatum A. Heller, Eriophyllum superbum Rydb.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Eriophyllum lanatum
Rozšíření: Druh severoamerického západu; vyskytuje se od nejjižnější Britské Kolumbie přes západ USA po severozápadní Mexiko, kde však již zřejmě vyhynul. V USA je nejběžnější v Kalifornii, roste ale také ve státech Washington, Oregon, Idaho, Montana, Wyoming a Utah.
Ekologie: Roste nejčastěji na suchých skalnatých místech, v suťových polích, v pelyňkových stepích a v jehličnatých lesích (nejčastěji v nižším horském stupni), řidčeji i na pobřežních útesech, vlhkých loukách a v horách nad hranicí lesa. V Kalifornii se vyskytuje také v křovinné formaci chaparral. Druh je udáván z nadmořských výšek 0–3500 m. Preferuje plně osluněná stanoviště na dobře propustných půdách. Kvete od května do srpna.
Eriophyllum lanatum
Popis: Vytrvalé byliny až polokeře. Lodyhy 10–60(–100) cm vysoké, vzpřímené až vystoupavé, obvykle vlnatě chlupaté. Listy střídavé, čepele nejčastěji kopinaté až obkopinaté, 1–8 cm dlouhé, peřenoklané až peřenosečné s 1–2(–3) laloky na každé straně, celokrajné nebo zubaté na okrajích, obvykle bělovlnaté, někdy shora olysalé. Úbory jednotlivé nebo skládající chudé chocholičnaté květenství; stopky úborů většinou 3–30 cm dlouhé; zákrov zvonkovitý až polokulovitý, 6–15 mm v průměru, zákrovních listenů 5–13(–15). Jazykovité květy v počtu 5–13(–15), někdy mohou zcela chybět, zlatožluté až žluté, 6–20 mm dlouhé, 2–7 mm široké; trubkovité květy většinou na trubce žláznaté. Nažky 2–5 mm dlouhé, chmýr šupinovitý, někdy až límečkovitý, 0,3–2 mm dlouhý, vzácně může zcela chybět.
Variabilita: Eriophyllum lanatum tvoří dosti komplikovaný polyploidní komplex, v rámci něhož jsou známy čtyři ploidní úrovně (od diploidů po oktoploidy). Po morfologické stránce je v rámci druhu rozeznáváno celkem 10 variet, které však často nekorelují s ploidní úrovní rostlin; polyploidní typy bývají morfologicky intermediární a vyskytují se častěji v místech, kde se areály jednotlivých variet překrývají. Nicméně zdá se, že mezi varietami na diploidní úrovni existují silné reprodukční bariéry. Situaci komplikuje i vysoká fenotypová plasticita, neboť morfologie rostlin je silně ovlivňována např. intenzitou oslunění a typem substrátu.
Eriophyllum lanatum
Využití: Některé variety tohoto druhu jsou občas pěstovány jako okrasné rostliny.
Poznámka: Rod Eriophyllum zahrnuje 13–14 druhů vyskytujících se v západních částech Severní Ameriky. Centrum diverzity je v Kalifornii, kde rostou všechny druhy rodu.
Eriophyllum lanatum
Eriophyllum lanatum
Eriophyllum lanatum
Fotografováno dne 21. 7. 2013 (USA, Washington, Mt. Rainier).