Syn.: Erodium absinthoides var. armenum Trautv., Erodium armenum (Trautv.) Woronow
Čeleď: Geraniaceae Juss. – kakostovité
Erodium absinthoides subsp. armenum
Rozšíření: Areál tohoto poddruhu se rozkládá ve východním Turecku a v Arménii. Další subspecie druhu Erodium absinthoides (patří k nim např. i E. absinthoides subsp. haradjianii) se vyskytují od jihu Balkánského poloostrova až do podhůří Kavkazu.
Ekologie: Vyhledává kamenité svahy s mělkou půdou a řídkým rostlinstvem v alpinském stupni, lokality leží v nadmořské výšce 2300–3200 m. Rostliny vykvétají v červnu až srpnu.
Erodium absinthoides subsp. armenum
Popis: Vytrvalá dvoudomá bylina vysoká 6–15 cm. Ze silného oddenku vyrůstá několik řídkých růžic řapíkatých listů o délce 5–20 cm. Řapíky jsou fialově naběhlé, čepele jsou zelenavé, v obrysu vejčité, 1–2krát peřenodílné, s kopinatými zašpičatělými úkrojky, přitiskle nežláznatě pýřité. Lodyha je poléhavá až vystoupavá, s krátkými odstálými chlupy a polopřisedlými žlázkami, nese chudý okolík 2–8(–12) pravidelných 5četných květů; kalich je volný, krátce chlupatý, podélně zevně rýhovaný, kališní lístky jsou dlouhé 4,5–7 mm, na konci s osinatou špičkou; korunní lístky jsou obvejčité, asi dvakrát delší než kalich, modré, často uprostřed narůžovělé, s temněji modrými žilkami; prašníky 10 tyčinek mívají oranžové zbarvení. Poltivý plod se rozpadá do merikarpií s tuhým, 4–7 cm dlouhým zobánkem.
Erodium absinthoides subsp. armenum
Erodium absinthoides subsp. armenum
Erodium absinthoides subsp. armenum
Erodium absinthoides subsp. armenum
Erodium absinthoides subsp. armenum
Fotografováno dne 11. 6. 2013 (Turecko, v horách oblasti Erzincanu, nad Kolçekmezdağ Geçidi). Za pomoc při determinaci taxonu děkuji Vítu Grulichovi.