Syn.: Erophila verna var. macrosperma Sebald
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Erophila verna subsp. macrosperma
Rozšíření: Taxon se vyskytuje pouze ve dvou nejvyšších horských skupinách v Etiopii – v Simienských horách a v pohoří Bale. Jde o jediný, velmi izolovaný výskyt rostlin z okruhu osívky jarní na jih od Sahary.
Ekologie: Stanovištěm jsou skalní terásky a kamenité svahy s velmi mělkými vysýchavými půdami a nezapojenou vegetací, jen v krátkém období vlhčí. Pozorované rostliny byly nalezeny v nadmořské výšce 4050 m.
Erophila verna subsp. macrosperma
Popis: Nepatrná, jednoletá, velmi krátkověká bylina, dorůstá výšky asi 5 cm, pokrytá jednoduchými nebo vidličnatými chlupy; početné bezlisté lodyhy vyrůstají z paždí listů přízemní růžice. Listy jsou kopisťovité až obvejčité, 0,5–1 cm dlouhé a 2–4 mm široké. Květenství je zkrácený hrozen; kališní lístky jsou 4, vejčité až kopinaté; 4 korunní lístky jsou hluboce dvouklané, 1,8–2,2 mm dlouhé, jen o málo delší než kalich, bílé; tyčinek je 6; semeník je svrchní. Šešulky jsou zploštělé, v obrysu vejčité, nanejvýš 5 mm dlouhé.
Poznámka: Okruh osívky jarní (Erophila verna) je velmi komplikovaný a badatelé se nehodují v názoru na jeho klasifikaci. V historii byly zaznamenány extrémy v chápání tohoto okruhu od desítek samostatných druhů (C. T. Jordan) až po pojetí s druhem jediným. Etiopské rostliny se nejvíce podobají druhu Erophila spathulata, zejména v typu odění a tvaru plodů, měly by se však odlišovat nápadně většími semeny; jejich klasifikace je zřejmě provizorní a vyžaduje další studium.
Erophila verna subsp. macrosperma
Erophila verna subsp. macrosperma
Fotografováno dne 7. 11. 2013 (Etiopie, Simien Mountains, Mt. Inatye).