Syn.: Brassica gallica (Willd.) Druce, Brassica pollichii (Schimp. et Spenn.) Shuttlew., Erucastrum pollichii Schimp. et Spenn., Erucastrum vulgare Endl., Hirschfeldia gallica (Willd.) Fritsch, Kibera gallica (Willd.) V. I. Dorof., Sisymbrium erucastrum Gouan, Sisymbrium gallicum Willd.
Česká jména: ředkevník rolní (Domin et Podpěra 1928), ředkevník galský (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: reďkevník galský (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Erucastrum gallicum
Rozšíření: Západoevropský druh, přirozeně se vyskytující v severovýchodním Španělsku, ve Francii, v Belgii, Nizozemsku, v severozápadním a středním Německu, v Rakousku, severozápadní Itálii, Maďarsku a Slovinsku. Druhotně je rozšířen na Britských ostrovech, ve Skandinávii, střední Evropě, na východ po Pobaltí, evropskou část Ruska a Ukrajinu. V Severní Americe rovněž druhotně kromě nejsevernějších oblastí v celé Kanadě, téměř v celých Spojených státech a na Bahamách. U nás nepůvodní, zdomácnělý na druhotných stanovištích. Dnes převážně v termofytiku (zejména Polabí, Pojizeří a Haná), v mezofytiku a oreofytiku jen zřídka a obvykle pomíjivě zavlečen. Zdá se, že se v oblastech s vhodnými podmínkami dále šíří.
Ekologie: Roste na rumištích, železničních nádražích a náspech, silničních příkopech, jako plevel v okopaninách a v kukuřici. Vyhledává kypřené písčité a skeletovité, středně a silně humózní, ale i jílovité aluviální půdy. Kvete od června do října.
Erucastrum gallicum
Popis: Jednoletá nebo ozimá, řidčeji dvouletá bylina. Lodyha přímá nebo vystoupavá, 20–80 cm vysoká, obvykle větvená, po celé délce stejnoměrně oděná nazpět přitisklými chlupy. Listy v dolní a střední části lodyhy peřenodílné až peřenosečné, dolní úkrojky dopředu směřující. Květenství řídké, alespoň nejdolejší květy v úžlabí listenů. Květy nevonné, kališní lístky při rozkvětu přímo až šikmo odstálé, 3,0–4,5 mm dlouhé a 1,5–2,1 mm široké, korunní lístky 6–8 mm dlouhé, světle žluté. Plodenství řídké, šešule 30–40 mm dlouhé, obvykle bez gynoforu, zobánek bezsemenný, užší než zbytek šešule.
Záměny: Podobný ředkevník potočnicolistý (Erucastrum nasturtiifolium) má dolní úkrojky lodyžních listů objímající lodyhu, květy bez podpůrných listenů a větší, sytě žluté korunní lístky.
Erucastrum gallicum
Erucastrum gallicum
Fotografováno dne 15. 6. 2012 (u Přestavlků u Budyně nad Ohří).