Česká jména: mačka polní (Presl 1819), máčka polní, máčka, mačka, kotačka, toito, mužská víra, větrník (Presl 1846), máčka polní, královské zelí, zrádce, kotačka, větrník (Sloboda 1852), máčka polní (Opiz 1852, Čelakovský 1879, Polívka 1912), máčka ladní (Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: toito polní, mužská víra, máčka, králová rit, vetrník, kosačka (Reuss 1853), kotúč poľný (Novacký 1936, Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Eryngium campestre
Rozšíření: Od jižní Anglie přes střední a jižní Evropu až do Povolží, Malé Asie a na Kavkaz, severní Afrika, zavlečena i do Severní Ameriky a jižní Afriky, u nás převážně v teplejších oblastech od nížin do pahorkatin.
Ekologie: Roste na výslunných stráních a pastvinách, na travnatých a kamenitých svazích, zejména na vápnitých půdách, také na železničních náspech a kolem cest. Kvete do července do srpna.
Popis: Vytrvalá bylina s mohutným kulovitým kořenem, 30–50(–80) cm vysoká, s přímou a větvenou lodyhou. Přízemní jsou řapíkaté, u mladých rostlin eliptické, po okraji zubaté, u starších rostlin jsou 1–2krát peřenosečné, 10–20 cm dlouhé a 8–15 cm široké, s úkrojky podlouhlými, ostnitě zubatými. Květenství je bohaté, složené z kulovitých hlávek, které jsou 10–15 mm dlouhé, podepřené nápadnými listeny, které jsou až 2krát delší než klávka; květy jsou oboupohlavné, vyrůstají v úžlabí ostnitých listenů, korunní lístky jsou bělavé. Merikarpia jsou 3–4 mm dlouhá.
Ohrožení a ochrana: Zákonem chráněný druh v Německu a Švýcarsku.
Využití: Už od starověku byla máčka ladní používána v léčitelství, byla ceněna především při zažívacích problémech i jako prostředek čistící krev. Byla však i cennou rostlinou magickou, její lidové jméno „toito“ je možno dokonce označit za tabuové („to i to“). Pravé jméno se totiž někdy u magických rostlin z obavy před jejich přílišnou mocí nahrazovalo jen neutrálním opisem.
Zároveň je máčka ladní medonosnou rostlinou významnou pro včelařství.
Poznámka: Máčka patří k tzv. stepním běžcům – její semena jsou rozšiřována větrem.
Eryngium campestre
Eryngium campestre
Eryngium campestre
Fotografováno ve dnech 15. 7. a 9. 8. 2003 (Brno, Hády a Pouzdřanská step).