Syn.: Eryngium amethystinum auct., non L.
Česká jména: máčka plochá (Presl 1846, Sloboda 1852, Opiz 1852), máčka namodralá (Čelakovský 1879, Polívka 1912), máčka plocholistá (Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: toito sinohlav (Reuss 1853), kotúč modrastý Novacký 1936), kotúč ploskolistý (Dostál 1950), kotúč modrastý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Eryngium planum
Rozšíření: Submediteránní, subkontinentální, eurasijský druh, rozšířený ve východní části střední Evropy, na Ukrajině, jihu evropské části Ruska, na Kavkaze, ve Střední Asii, západní Sibiři, severozápadní Číně a Kašmíru. U nás původní jen na jižní Moravě v panonské oblasti v okolí Pohořelic a Pasohlávek, u Rakvic (Selská hráz), Petrova, Sudoměřic, Strážnice, Veselí nad Moravou, Vnorov, Blatničky, v okolí Kunovic (letiště), Ostrožské Nové Vsi a Uherského Hradiště, repatriace na Košarských loukách v NPR Cahnov-Soutok, jinde v ČR zavlečený a zplanělý. Na Slovensku hojnější, především v jižní části území a ve Východoslovenské nížině. Kvete od června do září.
Ekologie: Máčka plocholistá roste na suchých pastvinách, loukách a mezích, hlinitých hrázích, při okrajích komunikací, na písčinách, v pásmu nížin až pahorkatin.
Popis: Vytrvalá bylina 30–60(–100) cm vysoká s mohutným kořenem, někdy s krátkými oddenky. Lodyha přímá, v horní třetině bohatě větvená, načervenalá, namodralá až ocelově modrá. Listy tuhé, sivě zelené, přízemní řapíkaté, nedělené, vejčité až podlouhle obvejčité, na bázi srdčité, osténkatě zubaté, 10–15 × 5–7 cm, lodyžní listy v dolní části lodyhy dlouze řapíkaté, v horní přisedlé, 6–10 × 3–6 cm, dlanité, 3–5dílné, s úkrojky. Květenství je modře sivozelené, vrcholičnaté, chudé, tvořené kulovitě vejčitými hlávkami, 1–2 cm v průměru, zákrovy měkce ostnité, korunní lístky světle modré, listeny kopinaté až čárkovité, kališní lístky 2 mm dlouhé, suché plody (merikarpia) 4–6 mm dlouhé, světle hnědé, v dolní polovině šupinkaté.
Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je hodnocena jako kriticky ohrožený druh naší květeny (C1t), ve stejné kategorii je chráněna i zákonem (§1). Na Slovensku je máčka plocholistá zařazena k druhům potenciálně ohroženým, i zde je chráněna zákonem (NT/§).
Poznámka: Máčka plocholistá bývá pěstována také jako okrasná rostlina, v nabídkách zahradnických firem se objevuje i řada kultivarů, používá se jako součást suchých kytic.
Eryngium planumEryngium planum
Eryngium planumEryngium planum
Eryngium planum
Fotografováno dne 16. 7. 2005 (Vlčnov).