Čeleď: Liliaceae Juss. – liliovité
Erythronium dens-canis
Rozšíření: Jde o evropský druh s těžištěm výskytu v jižní části kontinentu (Pyrenejský poloostrov, Balkán). Areál je však značně nespojitý. Střední Evropou prochází severní hranice areálu a je zde jen několik izolovaných výskytů. V ČR i SR má výskyt na samotné severní hranici svého celkového rozšíření a vyskytuje se zde jen na několika málo lokalitách (střední Čechy – Medník, v poslední době považován za spíše nepůvodní; Slovenský kras – Brzotínské skály, Muránská planina). Je vysazován a občas i zplaňuje; může se i lokálně šířit, jak bylo zaznamenáno např. v zámeckém parku v Letohradě.
Ekologie: Typickými biotopy jsou světlé listnaté háje, místy i skalní stanoviště. Doba květu je březen až duben.
Popis: Vytrvalá bylina s podzemní cibulkou. Výška 10–20 cm. Lodyha je přímá, lysá červenonachově naběhlá, oblá. Listy jsou většinou jen dva, jsou vstřícné, umístěné při bázi lodyhy, mají vejčitě eliptický tvar a jsou nachově skvrnité. Nicí květ je jeden, okvětní lístky jsou různě sytě růžové, mají podlouhle kopinatý tvar, dosahují délky 3 cm a šířky 1 cm a jsou obloukem od báze nazpět ohnuté. Plodem je vejčitá tobolka.
Ohrožení a ochrana: V ČR je chráněn zákonem (§), avšak z Červeného seznamu byl v roce 2012 jako nepůvodní druh naší květeny vyřazen; jeho původnost na našem území je však stále předmětem sporů. V minulosti byl druh považován za třetihorní relikt, ukázalo se však, že z hlediska geologického a geomorfologického vývoje oblasti ve čtvrtohorách je tato varianta vyloučena. Problematická je i představa kandíku coby postglaciálního reliktu. Na Medníku roste kandík psí zub na několika mikrolokalitách, v minulosti opakovaně a dlouhodobě významně ovlivněných těžbou zlata, pařezinovým způsobem hospodaření, lesní pastvou i vorařstvím, což spíše podporuje variantu zavlečení. Na druhou stranu na Medníku rostou i jiné druhy rostlin, které jsou v okolí velmi vzácné, např. karpatský prvek ostřice chlupatá (Carex pilosa).
Na Slovensku je druh řazen ke zranitelným taxonům a chráněn i zákonem (VU/§). Druh je zapsán i do Červené knihy Ukrajiny, zákonem chráněn také ve Švýcarsku.
Erythronium dens-canisErythronium dens-canis
Erythronium dens-canis
Erythronium dens-canis
Erythronium dens-canis
Fotografováno dne 29. 3. 2002 (David Průša: Slovensko, Slovenský kras, Brzotín) a 19. 4. 2013 (Jan Prančl: Posázaví, Medník).