Syn.: Erythronium grandiflorum var. album Purdie
Čeleď: Liliaceae Juss. – liliovité
Erythronium montanum
Rozšíření: Severoamerický druh s dosti malým areálem; roste vzácně na jihozápadě pevninské Britské Kolumbie (Mt. Waddington area) a v jižní části ostrova Vancouver, hojněji na poloostrově Olympic Peninsula a v Kaskádovém pohoří od sopky Mt. Rainier po centrální Oregon.
Ekologie: Roste na vlhkých horských a subalpinských loukách a ve světlých jehličnatých lesích, také na čerstvých pasekách v nadmořských výškách (300–)800–2000 m. Kvete od června do srpna, zpravidla rozkvétá bezprostředně po roztátí sněhové pokrývky, která v těchto oblastech vytrvává velmi dlouho. Na vhodných stanovištích můžou rostliny vytvářet nápadné, velmi fotogenické porosty. V nižších polohách rozkvétá často spolu s druhy Clintonia uniflora a Trillium ovatum, ve vyšších polohách např. s Pulsatilla occidentalis.
Erythronium montanum

Erythronium montanum

Popis: Vytrvalá cibulovitá bylina 12–35 cm vysoká. Cibule úzce vejcovité, 25–60 mm dlouhé. Listy 10–20 cm dlouhé; čepel vejčitá až široce kopinatá, zelená, neskvrnitá, se zvlněnými okraji, na bázi ± náhle k řapíku zúžená; řapík 2–7 cm dlouhý. Květy v počtu 1–3, ± nicí, okvětní lístky bílé až smetanově bílé, ve stáří někdy narůžovělé, při bázi jasně žluté, široce vejčité až široce kopinaté, méně než 4krát delší než široké, 25–45 mm dlouhé, z květu ven vyhnuté, vnitřní okvětní lístky širší než vnější; tyčinky 12–24 mm dlouhé, nitky bílé, rovné, tenčí než 0,8 mm; prašníky jasně žluté; čnělka ± bílá, 13–25 mm dlouhá; bliznové laloky ven vyhnuté, útlé, 1–5 mm dlouhé. Plod je 3–6 cm dlouhá podlouhlá tobolka.
Záměny: Rod Erythronium má vývojové centrum v Severní Americe, kde roste asi 23 druhů, z toho 17 v oblasti Skalistých hor a pacifického pobřeží. Erythronium montanum se vyznačuje neskvrnitými listy, bliznou členěnou v 1–5 mm dlouhé bliznové laloky a bílými květy. Podobný je druh Erythronium grandiflorum, jehož nominátní poddruh má květy žluté, v severním Idahu však roste poddruh Erythronium grandiflorum subsp. candidum, který je bělokvětý; od E. montanum se liší poněkud kratšími a užšími okvětními lístky, kratší čnělkou a listovou čepelí znenáhla se zužující k řapíku. Dalšími podobnými druhy jsou Erythronium elegans, rostoucí v příbřežních oblastech Oregonu, a Erythronium quinaultense, vyskytující se v pohoří Olympic Mountains ve Washingtonu; liší se květy, které mají alespoň v některých částech růžový nádech, a širšími nitkami tyčinek.
Erythronium montanum
Erythronium montanum
Erythronium montanum
Erythronium montanum
Erythronium montanum
Fotografováno dne 21. 7. 2013 (USA, Washington, Mt. Rainier).