Syn.: Erythroxylum bolivianum Burck, Erythroxylum chilpei E. Machado
Česká jména: rudodrev koka (Presl 1846), rudodřev koka (Mareček 1996), kokainovník pravý (Valíček 2002)
Čeleď: Erythroxylaceae Kunth – rudodřevovité
Erythroxylum coca
Rozšíření: Andská a částečně i amazonská oblast Peru a Bolívie, původní je zřejmě na pomezí těchto dvou oblastí, na východním úpatí And.
Ekologie: Roste ve vlhkých tropických lesích a v horské vegetační formaci yunga, v současnosti se pěstuje především na polích. Kvete od ledna do března.
Popis: Bohatě větvený keř, 100–200 cm vysoký, s větvemi odstálými, šupinatě bradavičnatými. Listy jsou řapíkaté, vejčité, 4–7(–10) cm dlouhé a 2–4,5 cm široké, celokrajné, na vrcholu tupé, jednožilné, palisty jsou drobné, poloobjímavé, špičaté. Květy vyrůstají po 6–12(–20) v úžlabních svazečcích, jsou drobné, 5četné, korunní lístky jsou bílé, až 4,5 mm dlouhé. Plodem je vejcovitá peckovice, 7–8 mm dlouhá, ve zralosti oranžová.
Využití: O využití koky byli Evropané informováni už na sklonku 16. století prostřednictvím španělského lékaře N. Monarda. Zcela jistě je nutné rozlišovat mezi kokou a kokainem. Onen známý kokain je vlastně jen jedním z alkaloidů obsažených v listech koky. Izoluje se pro lékařské využití, je však bohužel zneužíván i narkomany, je drogou návykovou. Samotné listy koky jsou v Peru a Bolívii požívány místním obyvatelstvem poměrně často, pocity po vypití čaje z koky přinášejí hlavně úlevu od silných bolestí hlavy, které jsou způsobeny značnou nadmořskou výškou, usnadňuje se i dýchání. J. S. Presl kdysi poznamenal, že žvýkající necítí ani hladu ani žízně, ochráněni jsou před těžkomyslností, umdlením a unavením na cestách. Je tedy zcela evidentní, že ve své domovině je kokainovník velmi dobrým a dokonce laskavým sluhou. Jeho zneužívání je potom zcela jiná – a samozřejmě notně smutná – kapitola z dějin moderní euroamerické civilizace.
Poznámka: Čeleď Erythroxylaceae zahrnuje čtyři rody a asi 267 druhů. V rodu Erythroxylum najdeme asi 258 druhů.
Erythroxylum coca
Erythroxylum coca
Erythroxylum coca
Erythroxylum coca
Erythroxylum coca
Erythroxylum coca
Fotografovala Věra Svobodová, dne 5. 9. 2015 (Peru, cestou k Posvátnému údolí Inků u řeky Urubamby).