Syn.: Anastatica syriaca L., Myagrum syriacum (L.) Lam., Soria syriaca (L.) Desv.
Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Euclidium syriacum
Rozšírenie: Kontinenálne-východomediteránny druh, rastie v južnej časti strednej Európy, v juhovýchodnej Európe a východnej časti Stredomoria odkiaľ zasahuje do Strednej a severozápadnej Ázie. Ako adventívna rastlina v západnej a severnej Európe, v západnej časti USA a Austrálii.
Južným Slovenskom a juhovýchodnou Moravou prechádzala severozápadná hranica súvislého areálu, v oboch štátoch je považovaný za archeofyt.
Ekológia: Okraje polí, poľné cesty, rumoviská, obnažené dná. Vyžaduje otvorené miesta so zníženou konkurenciou, fakultatívny halofyt.
Euclidium syriacum
Opis: Jednoročná bylina pokrytá jednoduchými i dvoj- a trojramennými chlpmi. Stonka priama, 10–40 cm vysoká, od bázy rozkonárená, prízemné listy v ružici, celistvé, obrátene kopijovité, laločnaté až perovito zárezové, stopkaté. Byľové listy podlhovasté až obrátene kopijovité, sediace alebo krátko stopkaté. Súkvetím je riedky strapec, kvetné stopky hrubé, asi 1 mm dlhé, kališné lístky vajcovité, 0,8 mm dlhé, blanito lemované, pod vrcholom s ružovou škvrnou, korunné lupienky úzko kopijovité, 1–1,2 mm dlhé, biele. Plodom je nepukavá, dvojsemenná, kužeľovito vretenovitá šešuľka s výrazným zobáčikom. Semená elipsovité, svetlohnedé, asi 1,3 mm dlhé.
Ohrozenie a ochrana: V ČR je zaradený v kategórii vyhynutých druhov (A1), podobne aj v SR považovaný za nezvestný taxón (EX?). Viacero historických lokalít na Podunajskej nížine (napr. Tvrdošovce, Šurany, Komárno) sa nepodarilo overiť. Dôvod ústupu nie je celkom zrejmý, pravdepodobne ho spôsobila chemizácia poľnohospodárstva.
Euclidium syriacumEuclidium syriacum
Euclidium syriacum
Foto: 20. 5. 2008 (Srbsko, Vojvodina, Titel, Titelski Breg).