Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia ammak
Rozšíření: Vyskytuje se na jihozápadě Saúdské Arábie a v Jemenu, zde především v pohořích na severozápadě země. Blízce příbuzná Euphorbia abyssinica roste v Súdánu a Etiopii.
Ekologie: Roste na strmých balvanitých až skalnatých svazích, na nichž vytváří podivuhodné „hájky“. Nezřídka se udržuje i v okolí vesnic. V minulosti byl tento pryšec hlavní složkou sukulentních křovin v nadmořských výškách 1000–1500 m, dnes značně potlačených; roztroušené lokality vystupují až do výšek 2500 m. Druh dobře snáší vysoké teploty, ale pokles k 0 °C je letální.
Euphorbia ammak
Popis: Sukulentní rostlina podivuhodného habitu – tvoří sloupovité (kandelábrovité), zpravidla bezlisté, ale větvené trnité stonky (pachykaulomy) vysoké až 6(–10) m. Větve vyrůstají od výšky minimálně 1 m nad zemí, jsou víceméně přímé, dosahují 10–15 cm v průměru, mají nejčastěji 4 podélná ostrá, ale nikoli křídlatá žebra, řidčeji je žeber 5; na žebrech vyrůstají párové, 5–10 mm dlouhé, hnědé, na vrcholku zahnuté trny. Listy se vyvíjejí jen ve velmi teplém a vlhkém období (a na semenáčcích), mají přechodný charakter: tvoří se pod vrcholem větví, jsou jednoduché, kopinaté, až 4 cm dlouhé. Na vrcholu větví se tvoří přisedlé vrcholíky cyathií, cyathia mají asi 1 cm v průměru a nesou 5 žlázek. Tobolky jsou trojboké, ostře žebernaté, za zralosti hnědé, mají asi 1,5 cm v průměru.
Euphorbia ammakEuphorbia ammak
Euphorbia ammak
Euphorbia ammak
Euphorbia ammak
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 15. a 16. 2. 2010 (Jemen, Jabal Haráz: Hajjarah; Jabal Bura: Magada).