Syn.: Chamaesyce amplexicaulis (Hook. f.) D. G. Burch
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia amplexicaulis
Rozšíření: Endemit Galapág, přesné vymezení areálu není k dispozici, jedná se zřejmě o druh na souostroví poměrně hojný, s jistotou se vyskytuje na ostrovech Genovesa, Pinta, Pinzón, Rabida, San Cristóbal, Santiago, rovněž na některých dalších menších ostrůvcích.
Ekologie: Roste v pobřežní zóně, na kamenitých i skalnatých plážích, v rozvolněné křovinaté vegetaci, společně s druhy Cryptocarpus pyriformis, Exodeconus miersii, Sesuvium edmonstonei aj., vystupuje jen do nadmořské výšky okolo 50 m.
Euphorbia amplexicaulis
Popis: Polokeř s větvemi rozprostřenými, nanejvýše 60 cm vysoký. Listy jsou soustředěny na nových větvích, jsou zdánlivě střídavé, v páru k sobě sblížené, objímavé, široce srdčité až skoro okrouhlé, celokrajné nebo nepravidelně vroubkované, jemně chlupaté nebo skoro lysé. Cyathia jsou úžlabní, posazená v lysém pohárkovitém útvaru, nektaria jsou téměř eliptická, černá. Tobolky jsou lysé.
Ohrožení a ochrana: Podle Červeného seznamu IUCN (2014) je z hlediska ohrožení druhem méně dotčeným (LC), větší rizika mu na Galapágách nehrozí.
Euphorbia amplexicaulis
Euphorbia amplexicaulis
Euphorbia amplexicaulis
Euphorbia amplexicaulis
Fotografovala Ljuba Procházková, dne 5. 10. 2015 (Ekvádor, Galapágy, Isla Sombrero Chino).