Syn.: Euphorbia dulcis var. angulata (Jacq.) Fiori, Euphorbia dulcis subsp. angulata (Jacq.) Rouy, Euphorbia nemoralis Kit., nom. illeg., Tithymalus angulatus (Jacq.) Raf.
Česká jména: pryšec hranatý (Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: mliečnik hranatý (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia angulata
Rozšíření: Evropský druh, tvoří dva samostatné ostrůvky lokalit. Západnější se rozkládá od severního Španělska po střední Francii, větší východnější od Švýcarska po jihozápad Ukrajiny, nejseverněji zasahuje do Polska. V ČR se velmi roztroušeně vyskytuje ve středních Čechách a na jihozápadní a střední Moravě, především na pomezí termofytika a mezofytika. Nejvíce lokalit se nachází v pruhu mezi Vranovskou přehradou a Brnem. Na Slovensku je velmi vzácný, opakovaně byl nalezen ve Zvolenské a Spišské kotlině a ve Slovenském ráji, ojediněle také u Trenčianských Teplic a v Nízkých Tatrách.
Ekologie: Provází lesní lemy nebo světlé lesy, zejména doubravy. Najdeme jej převážně na bazičtějších substrátech; velmi často na vápencích.
Euphorbia angulata
Popis: Vytrvalá bylina s plazivým oddenkem. Lodyhy jsou přímé, (10–)30–40(–50) cm vysoké, lysé, zejména v horní polovině výrazně hranaté. Listy jsou přisedlé nebo krátce řapíkaté, vejčité nebo obvejčité, 1,5–2(–3) cm dlouhé a (0,8–)1,2–1,7(–2) cm široké, na okraji jemně pilovité, na vrcholku tupé, lysé nebo krátce chlupaté. Květenství je chudé, tvoří jej soubor 3–5 větví s cyathiemi; listence jsou široce srdčité až vejčité, špičaté, navzájem volné, za květu živě žluté až načervenalé, později zelenající; žlázky jsou oválné, zelenavé nebo žlutavé, později až oranžové. Tobolky jsou kulovité, 2,5–3 mm v průměru, lysé, s červenavými polokulovitými bradavkami.
Záměny: Zejména statnější rostliny připomínají pryšec sladký (Euphorbia dulcis), od nějž se liší menšími listy a hranatou lodyhou; zvláště výrazný je tento znak pod květenstvím. Kvetoucí rostliny lze zaměnit i s méně statnými jedinci pryšce mnohobarvého (Euphorbia epithymoides), který je však nápadně chlupatý, a to zpravidla i na tobolkách.
Ohrožení a ochrana: Jako vzácná rostlina je v Červeném seznamu ČR zařazen jako silně ohrožený do kategorie C2r, podle vyhlášky je v ČR chráněn v kategorii silně ohrožených druhů (§2). Na Slovensku jej červený seznam klasifikuje jako ohrožený (EN), i tam je zařazen mezi chráněné druhy (§).
Euphorbia angulata
Euphorbia angulata
Euphorbia angulata
Fotografováno dne 29. 5. 2012 (Národní park Podyjí: Lukov, Sloní hřbet).