Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia arbuscula
Rozšíření: Endemit východoafrického Sokotranského souostroví, které politicky patří k Jemenu. Vyskytuje se na ostrovech Sokotra, Samha a Abd al Kuri. Jsou popsané dvě variety – Euphorbia arbuscula var. arbuscula a vzácná Euphorbia arbuscula var. montana, která má menší vzrůst a vyskytuje se ve vyšších nadmořských výškách.
Ekologie: Suché tropické a subtropické lesní a křovinaté kamenité oblasti ostrovů, roste v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 700 m. Roste jednotlivě, někdy vytváří rozsahem nevelké porosty.
Euphorbia arbuscula
Popis: Sukulentní keř nebo malý strom s rovným kmenem, 3–4 m vysoký, bohatě větvený, starší stromy mají sevřenou korunu deštníkovitého tvaru. Zelené větve jsou válcovité, dužnaté, listy malé, šupinovité, brzy opadávají. Na koncích větví vykvétají drobné květy. Plodem je tobolka.
Euphorbia arbuscula
Využití: V suchém období slouží jako píce pro dobytek.
Ohrožení a ochrana: Rostlina je místy hojná, ale suchá léta a zvyšující se množství dobytka vede ke snižování její populace. Polodivoké kozy okusují semenáčky. Je zapsaná v Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN jako zranitelný druh (VU). Je také zařazena k taxonům, které podléhají ochraně mezinárodní úmluvy CITES.
Euphorbia arbuscula
Euphorbia arbuscula
Fotografováno od 21. do 23. 4. 2010 (Jemen, na ostrově Sokotra).