Syn.: Euphorbia pilosa var. austriaca (A. Kern.) Nyman, Euphorbia villosa subsp. austriaca (A. Kern.) Soó, Tithymalus austriacus (A. Kern.) Á. Löve et D. Löve
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia austriaca
Rozšíření: Druh s malým areálem – endemit severovýchodních Alp na území Rakouska, roste v úzkém pruhu od východní části Solnohradska po masiv Ötscher v Dolních Rakousích.
Ekologie: Provází světlé borové lesy, zazemněné sutě a vysokobylinné subalpinské nivy na vápencovém nebo dolomitovém podkladu. Od hladiny moře až do nadmořské výšky 800 m.
Euphorbia austriaca
Popis: Vytrvalá trsnatá mléčící bylina; lodyhy jsou přímé, 50–80 cm vysoké, v horní části roztroušeně chlupaté. Listy jsou střídavé, eliptické až obvejčité, 7–10 cm dlouhé a (1,5–)1–3,5 cm široké, řídce chlupaté, na vrcholu tupé nebo zaokrouhlené. Květenství je okolík zpravidla s 5 paprsky, postranní zpravidla nepřesahují paprsek středový; listence jsou vejčité až obvejčité, navzájem volné, za květu živě žluté, později zelenající; žlázky jsou příčně oválné, žluté. Tobolky jsou kulovité, 3,5–4 mm v průměru, bez bradavek, ale dlouze roztroušeně chlupaté.
Záměny: Blízce příbuzný pryšci kosmatému (Euphorbia villosa), od nějž se liší chlupatými lodyhami i mnohem chlupatějšími tobolkami.
Euphorbia austriaca
Euphorbia austriacaEuphorbia austriaca
Euphorbia austriaca
Euphorbia austriaca
Fotografovala Alena Vydrová, ve dnech 17. a 18. 6. 2006 (Rakousko, Horní Rakousy, Totes Gebirge: Hinterstoder a Warscheneck).