Syn.: Diplocyathium capitulatum (Rchb.) Heinr. Schmidt, Euphorbia soliflora Vis. ex Boiss., nom. illeg., Tithymalus capitulatus (Rchb.) Soják
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia capitulata
Rozšíření: Endemit ilyrské části Balkánského poloostrova. Nevelký areál má centrum v Albánii, odkud přesahuje do Černé Hory a do Řecka, kde roste na Olympu a na Peloponésu v masivu Chelmos. Výskyt v Bulharsku je nejistý.
Ekologie: Roste na skalnatých místech v nezapojených trávnících, křovinách nebo řídkých lesích, také sutích, vždy na vápencovém podkladu. Lokality leží v nadmořských výškách (950–)1600–2800 m.
Euphorbia capitulata
Popis: Drobná vytrvalá výběžkatá bylina, tvoří lodyhy až 20 cm dlouhé, plazící se často na úrovni pod povrchem nestabilního substrátu; lodyhy jsou jen na konci hustě olistěné. Listy jsou střídavé, obvejčité až obkopinaté, (3–)5–8(–13) mm dlouhé a (2,5–)3–4,5(–6) mm široké, lysé nebo někdy s hvězdovitými, vločkovitými nebo dokonce žláznatými chlupy, na bázi klínovité, celokrajné nebo pod vrcholem drobně pilovité, na vrcholu tupé nebo s krátkým hrotem. Na vrcholu lodyhy bývá jediné, téměř kulovité cyathium asi 6 mm v průměru; nektariových žlázek je 8, příčně oválných, červených nebo nafialovělých; samčích květů je asi 60; samičí květ je jediný, centrální, s 3pouzdrým semeníkem. Plody jsou stlačeně elipsoidní tobolky asi 3,5 mm dlouhé, na chlopních s nachovými hrbolky.
Poznámka: Velmi svérázný, zřejmě vývojově značně izolovaný druh s neobvyklou stavbou květenství.
Euphorbia capitulata
Euphorbia capitulata
Fotografováno dne 19. 5. 2016 (Albánie, qark Skhodër, Prokletije, porost Pinus heldreichii nad obcí Bogë).