Syn.: Esula dendroides (L.) Haw., Euphorbia divaricata Jacq., Euphorbia laeta Aiton, Tithymalus dendroides Hill, Tithymalus arboreus Lam.
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia dendroides
Rozšíření: Mediteránní druh, především střední část Středozemí (od Baleár po Krétu a západní Turecko). Byl zavlečen i na jižní pobřeží severoamerické Kalifornie a do Austrálie.
Ekologie: Roste na suchých kamenitých svazích a skalách, většinou na vápenci, v pobřežním pásmu.
Popis: Opadavý keř, 1–3 m vysoký, bohatě větvený, habitus obvykle polokulovitý, větve lysé, vidličnatě větvené, listy nahloučené na vrcholech větví, úzce obkopinaté, až 65 mm dlouhé a 8 mm široké, sivozelené, v období sucha opadávající. Lichookolík je složen z 5–8 paprsků, listeny jsou okrouhlé, žlázky zaokrouhlené, žluté, kvete od března do června. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Tento pryšec je zařazen k taxonům, které podléhají ochraně mezinárodní úmluvy CITES.
Poznámka: Je živnou rostlinou pro tesaříka druhu Parmena novaki.
Euphorbia dendroides
Euphorbia dendroides
Euphorbia dendroides
Fotografováno dne 21. 4. 2008 (Itálie, Gargano, jižní svahy Lame di Milo).