Syn.: Tirucallia enterophora (Drake) P. V. Heath
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité

Euphorbia enterophora
Rozšíření: Endemit jihozápadního a středního Madagaskaru. Vyskytuje se na několika lokalitách v provinciích Fianarantsoa a Toliara; v areálu se rozlišuje ještě subsp. crassa, jejíž fylokladia jsou tlustší a na konci obvykle červeně zbarvená.
Ekologie: Provází vegetaci suchých lesů a křovin, na písčitých půdách, často na okrajích skalnatých míst. Vystupuje až do nadmořské výšky 1000 m.
Popis: Jednodomý opadavý stromek až strom s přímým kmínkem a košatou, bohatě větvenou korunou, dorůstá výšky až 20 m; větve jsou článkované, články (fylokladia) jsou dužnaté, zploštělé, 5–22 cm dlouhé a 1–2 cm široké, žlutozelené, k vrcholu se zužují, na konci s bělavými chloupky. Listy jsou krátce řapíkaté, vejčité, až 6,5 mm dlouhé a 4 mm široké, záhy opadávají. Samčí cyathia vyrůstají na vrcholech větviček, jsou stažená, žlutá a mají asi 4 mm v průměru, samičí cyathia jsou téměř přisedlá; nektariové žlázky jsou drobné, zaoblené, hnědavé. Plody jsou téměř kulovité tobolky.
Ohrožení a ochrana: V červeném seznamu IUCN je tento pryšec klasifikován jako málo dotčený (LC – least concern). Chrání jej však mezinárodní úmluva CITES o obchodu s přírodninami.
Euphorbia enterophora
Euphorbia enterophora
Euphorbia enterophora
Euphorbia enterophora

Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 10. 10. 2016 (Madagaskar, Toliara, Arboretum d’Antsokay).