Syn.: Euphorbion esulum (L.) St.-Lag., Galarhoeus esula (L.) Rydb., Keraselma esula (L.) Raf., Tithymalus esula (L.) Hill
Česká jména: pryšec obecný (Presl 1819, Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: pryšec obecný, chvojka, kolovratec (Reuss 1853), pryšec obecný (Novacký 1936), mliečnik obyčajný (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia esula
Rozšíření: Skoro celá Evropa (kromě nejsevernějších a nejjižnějších oblastí), Sibiř, Střední Asie, Čína, Korea. Sekundárně se rozšířil do Severní i Jižní Ameriky a do Tichomoří (Havajské ostrovy). U nás hojný druh.
Ekologie: Roste na výslunných stráních, loukách a pastvinách, na úhorech, podél polních cest a na železničních náspech, ale i na březích řek a v lemech lužních lesů, v pásmu od nížin do pahorkatin (podhůří). Kvete od června do července.
Popis: Vytrvalá bylina, 30–70(–100) cm vysoká, lodyhy přímé, jednoduché nebo větvené, v dolní části s četnými úžlabními, sterilními, hustě listnatými větvemi, lysé, po celé délce rýhované. Listy jsou přisedlé, čárkovitě kopinaté až obvejčité, 4–6 cm dlouhé a 3–6 mm široké, lysé. Květenstvím je lichookolík, podpůrné listeny jsou podlouhle kopinaté až obkopinaté, na vrcholu osinkatě hrotité, lysé. Cyathia v koncových i úžlabních lichookolících s 10–18 větvemi. Zákrovní listence vidlanů jsou široce srdčitě trojúhelníkovité až ledvinité, krátce zašpičatělé až hrotité, celokrajné, lysé, žlutozelené, za plodu červenající. Žlázky jsou půlměsíčité, dvourohé, žlutavé, později nahnědlé. Tobolky jsou kulovité, lysé.
Taxonomická problematika: U nás se rozlišují dva poddruhy – na našich snímcích je nominátní poddruh, který je nižší, jeho lodyhy jsou většinou nevětvené, listy tmavozelené. Na březích vodních toků a v lužních lesích se vyskytuje poddruh nazývaný provizorním jménem E. e. subsp. riparia (pryšec obecný pobřežní), který bývá vyšší, jeho lodyhy jsou obvykle bohatě větvené a listy jsou sivozelené.
Ohrožení a ochrana: Poddruh E. esula subsp. riparia je v Červeném seznamu uveden jako nedostatečně prostudovaný taxon (C4b).
Poznámka: Podle údajů IUCN patří pryšec obecný ke 100 nejinvazivnějším druhům světa.
Euphorbia esulaEuphorbia esula
Euphorbia esula
Fotografoval Jindřich Houska dne 14. 5. 2005 (Mlýnec, pole u vlakové zastávky).