Syn.: Esula falcata (L.) Haw., Galarhoeus falcatus (L.) Prokh., Keraselma falcata (L.) Raf., Tithymalus falcatus (L.) Klotzsch et Garcke
Česká jména: pryšec srpatý chlupatý (Domin-Podpěra 1928), pryšec srpovitý (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: mliečnik srpovitý (Dostál 1950), mliečnik kosákovitý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia falcata
Rozšíření: Roste ve střední a jižní Evropě, v evropském Rusku, přes Turecko zasahuje na Blízký východ a Arabský poloostrov, dále na Kavkaz, do Iráku, Íránu, Afghánistánu, západního Pákistánu, indických států Džamú a Kašmír, Kyrgyzstánu a Uzbekistánu. V severní Africe se objevuje v Maroku, Alžírsku, Tunisku, Libyi a Egyptě. Druh byl zavlečen také na severovýchod USA, do středního Chile a jihovýchodní Austrálie. U nás roste v nejteplejších oblastech, především v Polabí a na jižní Moravě a v nižších polohách mezofytika. V oreofytiku zcela chybí.
Ekologie: Úhory, pole, zahrady, podél komunikací, nejčastěji na hlinitých až hlinito-písčitých, výhřevných, bazických zeminách bohatých na dusík a živiny.
Euphorbia falcata
Popis: Jednoletá bylina s tenkým hlavním kořenem. Lodyhy jsou přímé až vystoupavé, mnohdy nápadně křivolaké, obvykle 10–20(–40) cm vysoké, jednoduché nebo od báze větvené, jemně rýhované, lysé. Čepel je obvejčitě kopisťovitá až kopisťovitá, v dolní části celokrajná, na vrcholu nezřetelně drobně pilovitá, hrotitá, tmavozelená až modravě zelená, lysá nebo s roztroušenými chlupy. Podpůrné listeny lichookolíků jsou tvarem i velikostí podobné lodyžním listům. Cyathia v koncových i úžlabních lichookolících s 3–5(–6) i dále rozvětvenými větvemi, žlázky jsou půlměsíčité, žluté, dvourohé. Tobolky jsou kulovité, lysé.
Záměny: V úvahu přichází záměna například pryšcem kolovratcem (Euphorbia helioscopia), který má však květenství rozložené nápadně do jedné roviny a žlázky nerůžkaté. Z pryšců s růžkatými nebo půlměsíčitými žlázkami v květenství je poněkud podobný pryšec okrouhlý (Euphorbia peplus), rostoucí spíše v zahradách a na ruderálních místech, s horními lodyžními listy široce obvejčitými až okrouhlými. Pryšec obecný (Euphorbia esula) nebo pryšec prutnatý (Euphorbia waldsteinii) jsou vytrvalé druhy s lichookolíky větvenými zpravidla ve víc než pět větví.
Ohrožení a ochrana: Pryšec srpovitý patří k silně ohroženým druhům rostlin ČR (C2t).
Euphorbia falcataEuphorbia falcata
Euphorbia falcata
Fotografováno dne 15. 6. 2012 (u Nelahozevsi).