Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité

Euphorbia famatamboay
Rozšíření: Endemit jihozápadního Madagaskaru, vyskytuje se na několika lokalitách v provincii Toliara; v areálu se rozlišuje ještě subsp. itampolensis, jejíž fylokladia jsou tlustší a na povrchu s bílou voskovou vrstvou.
Ekologie: Provází vegetaci suchých lesů a trnitých křovin. Vystupuje nanejvýš do nadmořské výšky 500 m.
Euphorbia famatamboay
Popis: Dvoudomý opadavý stromek až strom vysoký až 6 m; větve jsou článkované, články (fylokladia) jsou dužnaté, válcovité, až 20 cm dlouhé a asi 1 cm v průměru, žlutozelené. Listy jsou krátce řapíkaté, obvejčité, až 3 mm dlouhé a 2 mm široké, záhy opadávají. Cyathia samčích rostlin tvoří vrcholíky a mají asi 5 mm v průměru; samičí rostliny mají cyathia jednotlivá, asi 3,5 mm v průměru; nektariové žlázky jsou drobné, narůžovělé. Plody jsou zaobleně trojboké tobolky asi 6 mm dlouhé i široké, zelené až načervenalé.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu IUCN (2004) je tento pryšec klasifikován jako zranitelný (VU – vulnerable); hlavní ohrožující faktory jsou vypalování a přeměna stanovišť na zemědělskou půdu. Chrání jej mezinárodní úmluva CITES o obchodu s přírodninami.
Euphorbia famatamboay
Euphorbia famatamboay

Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 10. 10. 2016 (Madagaskar, Toliara, Arboretum d’Antsokay).