Syn.: Tirucallia fiherehensis (Poiss.) P. V. Heath
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia fiherenensis
Rozšíření: Endemit jihozápadního a jižního Madagaskaru, znám je pouze z provincie Toliara.
Ekologie: Provází vegetaci suchých trnitých lesů a křovin, na písčitých a vápnitých půdách, často na okrajích skalnatých míst. Pravděpodobně vystupuje jen do nadmořské výšky kolem 500 m.
Euphorbia fiherenensis
Popis: Jednodomý opadavý stromek až strom, dorůstá výšky až 5 m; větve jsou článkované, články jsou dužnaté, válcovité, až 6 cm dlouhé a 0,6 cm široké. Listy jsou vejčité, až 5 mm dlouhé a 3 mm široké, vytrvávají jen krátce. Cyathia jsou jednopohlavná; nektariové žlázky jsou 3, eliptické. Plody jsou kulovité tobolky o průměru 9 mm.
Ohrožení a ochrana: V červeném seznamu IUCN je tento pryšec klasifikován jako málo dotčený (LC – least concern); potenciální ohrožení spočívá především ve ztrátě rozlohy stanovišť. Chrání jej však mezinárodní úmluva CITES o obchodu s přírodninami.
Euphorbia fiherenensis
Euphorbia fiherenensis
Euphorbia fiherenensis
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 10. 10. 2016 (Madagaskar, Toliara, Arboretum d’Antsokay).