Syn.: Euphorbia pindicola Hausskn., Euphorbia pubescens var. glabriflora (Vis.) Nyman, Tithymalus glabriflorus (Vis.) Soják
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia glabriflora
Rozšíření: Zřejmě endemit Balkánského poloostrova, znám je z Bosny a Hercegoviny, jihozápadního Srbska, Černé Hory, Albánie, Kosova, Makedonie a severního Řecka. Výskyt v Malé Asii je nejistý.
Ekologie: Provází suchomilné travinobylinné porosty na kamenitých svazích, zpravidla v horských oblastech. Velmi typický je výskyt na hadcovém podloží.
Euphorbia glabriflora
Popis: Vytrvalý polokeřík, tvoří polokulovité trsy 10–20 cm vysoké; oddenek je silný, dřevnatý; prýty jsou na bázi rovněž dřevnaté, květonosné větvičky jsou jednoleté, opadavé. Listy jsou střídavé, čárkovitě kopinaté až eliptické, sivé, tečkované, celokrajné, na vrcholu tupé až špičaté. Květenství na bázi podpírají listeny podobné listům, obvykle jsou však delší; lichookolíků je obvykle 3–5, podpírají je žluté vejčité až obvejčité listence; žlázky v cyathiích jsou příčně oválné. Plody jsou tobolky pokryté nitkovitými výrůstky; semena jsou hladká.
Euphorbia glabriflora
Euphorbia glabriflora
Euphorbia glabriflora
Euphorbia glabriflora
Fotografováno dne 11. 6. 2015 (Srbsko, Kopaonik, Šipačina).