Syn.: Galarhoeus helioscopius (L.) Haw., Tithymalus helioscopia (L.) Hill, Tithymalus helioscopius (L.) Hill
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia helioscopia
Rozšíření: Skoro celá Evropa, Makaronésie, severní Afrika, jihozápadní Asie (včetně Arabského poloostrova), Střední Asie a Dálný východ, Indie a Indočína. Zavlečený do Severní Ameriky, Austrálie a na Nový Zéland. U nás dosti hojný druh, ve vyšších polohách se vyskytuje jen roztroušeně.
Ekologie: Roste jako plevel na polích a v zahradách, na úhorech, skládkách a rumištích, na železničních náspech a kolem cest. Kvete od května do října.
Popis: Jednoletá bylina, 10–35 cm vysoká, lodyha je přímá, nevětvená nebo od báze větvená, zelená až fialově naběhlá, listy jsou kopisťovité až obkopinaté, v horní polovině pilovité, zákrovní listence různě velké, podpůrné listeny zaokrouhlené, cyathia v lichookolíku, žlázky nažloutlé, tobolky hladké, kulovité.
Euphorbia helioscopiaEuphorbia helioscopia
Euphorbia helioscopia
Fotografoval Jindřich Houska, dne 1. 11. 2003 (Litič).