Syn.: Tithymalus herniariifolius (Willd.) Klotzsch et Garcke
Čeľaď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité / mliečnikovité
Euphorbia herniariifolia
Rozšírenie: Pohoria južnej a západnej Anatólie, Kréta (tu bol druh aj opísaný), Samos a Chios, pevninské Grécko a pohoria v južnom Albánsku.
Ekológia: Otvorené biotopy, predovšetkým sutiny a kamenisté svahy na vápencoch, pieskovcoch a serpentinitoch. V nadmorskej výške (750–)1400–2600 m. Kvitne v máji až júli.
Euphorbia herniariifolia
Opis: Trsnatá, lysá, vzácne plstnatá, sivá bylina s niťovitým koreňom. Stonky 5–15(–25) cm dlhé, početné, poliehavé až výstúpavé. Stonkové listy sediace, okrúhle až eliptické, tenké alebo slabo sukulentné, celistvookrajové, (1–)2–5(–8) × (1–)2–3(–5) mm veľké. Ružicové listy rovnakého tvaru, ale väčšie, 9 × 5 mm. Súkvetie zvyčajne s 3–10 cyáthiami, žliazky 4(–5), zväčša dlho rožkaté, zelenkasté, kosákovité. Samčích kvetov najviac 8. Tobolky široko vajcovité, každá chlopňa s dvoma krídlami širokými do 0,8 mm, ktoré formujú na báze tobolky ušká.
Euphorbia herniariifolia
Euphorbia herniariifolia
Foto: 23. až 29. 7. 2012 (Grécko, Smolikas).