Syn.: Tirucalia larica (Boiss.) P. V. Heath
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia larica
Rozšíření: Areál se rozkládá na Arabském poloostrově v Ománu, kde roste v severní části země, přesahuje i do Spojených arabských emirátů. Omezeně roste i na severním pobřeží Perského zálivu v jižním Íránu. Blízce příbuzný druh Euphorbia dhofarensis roste v ománsko-jemenském pohraničí a k němu se zřejmě vztahují všechny tamní údaje o výskytu E. larica.
Ekologie: Typickým stanovištěm jsou štěrkové sedimenty a vyprahlé kamenité svahy s nezapojenou vegetací od mořského pobřeží až do nadmořské výšky 1500 m. Místy tvoří dominantu vegetace.
Euphorbia larica
Popis: Opadavá vytrvalá sukulentní rostlina, tvoří světle zelené polokulovité keříky vysoké až 1 m a široké až 1,5 m; větvičky jsou válcovité, dužnaté, článkované; latex je hustý, bílý, lepkavý. Listy jsou střídavé, záhy opadavé, čárkovité, na vrcholu špičaté; palisty chybějí. Na koncích větví se tvoří jediné cyathium, které postrádá podpůrné listeny; žlázek je 5, příčně eliptických, tyčinky jsou vyniklé. Tobolky jsou kulovité, lysé, s 6 podélnými rýžkami; semena jsou skoro černá, s bílým proužkem na vrcholu.
Využití: Latex je jedovatý, užívá se ho při lovu ryb a ptáků (čižba). V malém množství slouží též k léčení parazitárních onemocnění u velbloudů.
Euphorbia larica
Euphorbia larica
Euphorbia larica
Euphorbia larica
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 30. 9. 2015 (Omán, gov. Ash Sharquiyah, Fins).