Syn.: Galarhoeus lucidus (Waldst. et Kit.) Rydb., Keraselma lucida (Waldst. et Kit.) Raf., Tithymalus lucidus (Waldst. et Kit.) Klotzsch et Garcke
Česká jména: pryšec lesklý (Kubát 2002)
Slovenská jména: mliečnik lesklý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Euphorbiaceae Lindl. – pryšcovité
Euphorbia lucida
Rozšíření: Roste ve střední a východní Evropě, ve střední Evropě především v povodí velkých řek – Dunaje, Labe, Rýna, Visly. Na východě areál zasahuje na západní Sibiř. Byl zavlečen do východní části Severní Ameriky. U nás roste dosti vzácně v Polabí a úvalech moravských řek.
Ekologie: Roste na vlhkých loukách, v příkopech, na okrajích stojatých i pomalu tekoucích vod, v lemech lužních lesů. Kvete od května do června, na bočních větvích i později.
Euphorbia lucida
Popis: Vytrvalá trsnatá bylina s rozvětveným oddenkem, vysoká 60–120 cm. Lodyha je přímá, větvená, hustě olistěná po celé délce, lysá. Listy jsou střídavé, přisedlé, kopinaté až vejčitě kopinaté, až 3 cm široké, lysé, slabě kožovité, na svrchní straně silně lesklé, vespod nasivělé. Cyathia vykvétají v koncových i četných úžlabních lichookolících, vrcholový lichookolík je tvořen obvykle 7–11 dále větvenými větvemi. Podpůrné listeny lichookolíků jsou vejčité až podlouhle vejčité, na vrcholu zašpičatělé. Zákrovní listence jsou okrouhle až trojúhelníkovitě vejčité, nesrostlé, žlutavé. Dvojrohé půlměsíčné žlázky jsou žlutohnědě, později červenavě žlutě zbarvené. Kulovité, lysé tobolky obsahují hladká vejcovitá semena.
Záměny: Druh může být zaměněn za podobně vzrůstný a na podobných místech rostoucí pryšec bahenní (Euphorbia palustris), od kterého se liší málo větvenými lodyhami, na bázi mělce srdčitě vykrojenými listy, lysými tobolkami, dvourohými žlázkami.
Ohrožení a ochrana: V Česku je zařazen k silně ohroženým druhům (C2b), zákonem chráněn jako kriticky ohrožený (§1). Na Slovensku patří k druhům potenciálně ohroženým (NT) a chráněným (§). Zákon jej chrání i v Německu.
Poznámka: Rostliny při poranění roní husté bílé mléko a jako i ostatní pryšce je rostlina jedovatá.
Euphorbia lucida
Euphorbia lucida
Fotografováno dne 19. 8. 2012 (u Janohradu).