Syn.: Tithymalus officinarum (L.) H. Karst.
Čeľaď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité / mliečnikovité
Euphorbia officinarum
Rozšírenie: Druh s ťažiskom rozšírenia v severozápadnej Afrike, izolovaný výskyt je známy z Jemenu. V rámci druhu Euphorbia officinarum sa rozlišujú tri nižšie taxóny s rôznymi areálmi. Poddruh E. officinarum subsp. echinus (Hook. f. et Coss.) Vindt je rozšírený od južného Maroka po Mauritániu, väčšinou v horách, kde sa dostáva viac vlhkosti. Nominátny poddruh rastie v podobných pomeroch od južnej časti Atlasu na sever po Alžírsko. Z oblasti Cap Ghir, z ktorej pochádzajú aj rastliny na našich fotografiách, sa vo viacerých zdrojoch udáva var. beaumieriana (Hook. f. et Coss.) Maire. Podľa iných autorov sa tento taxón vyskytuje iba v Jemene. Situácia však vyžaduje objasnenie, obzvlášť ak sú rastliny z najzápadnejšieho výbežku Vysokého Atlasu odlišné od oboch poddruhov známych z Maroka.
Ekológia: Rastlina vyprahnutých, kamenistých stanovíšť od pobrežia Atlantiku do nadmorskej výšky 2000 m. Kvitne v apríli až júni.
Euphorbia officinarum var. beaumieriana
Opis: Sukulentný mliečnik krovitého vzrastu vysoký 0,3–0,9 m. Vetvy tmavozelené, neskôr sivé, hrubé 4–8 cm, 5–11-rebrové, s približne 2 cm dlhými ostňami na hranách rebier. Cyatha žlté až purpurové (závisí od poddruhu), v počte 1–5 na vrcholoch vetiev, postranné zvyčajne obojpohlavné, vrcholové samčie. Plodom je tobolka veľká 2,5–5 × 2,2–4 mm.
Ohrozenie a ochrana: Rovnako ako všetky sukulentné druhy rodu Euphorbia, je i tento taxón chránený zmluvou CITES.
Využitie: Extrakt z rastliny bol miestnymi obyvateľmi vyúžívaný na liečbu očných ochorení.
Euphorbia officinarum
Euphorbia officinarum
Euphorbia officinarum
Foto: 27. 3. 2012 (Maroko, Vysoký Atlas, Cap Ghir).