Syn.: Galarhoeus platyphyllus (L.) Haw., Tithymalus platyphyllos (L.) Hill, Tithymalus platyphylos (L.) Raf.
Česká jména: pryšec plocholistý (Domin-Podpěra 1928, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: mliečnik ploskolistý (Dostál 1950), mliečnik širokolistý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia platyphyllos
Rozšíření: Roste ve střední a jižní Evropě, v oblasti od Španělska přes Albánii a Bulharsko po Turecko, na jihu v severozápadní Africe (Alžírsko). Zavlečen na severovýchod USA, také do středního Chile, severní Argentiny a Paraguaye, zaznamenán i v australském státě Victoria. U nás je výskyt soustředěn do nížin a pahorkatin v termofytiku, v nižším mezofytiku mezerovitě, ojediněle v oreofytiku.
Ekologie: Okraje cest, pole, vinice, zahrady, náspy, břehy toků, úhory, rumiště, nejčastěji na sušších až čerstvě vlhkých, výhřevných, humózních, živinami bohatých půdách spíše na bazických podkladech.
Euphorbia platyphyllos
Popis: Jednoletá bylina s přímou lodyhou, 25–30(–100) cm vysokou, většinou nevětvenou, hustě olistěnou, lysou nebo až hustě chlupatou. Listy v dolní polovině lodyhy brzy opadávající, čepel je obvejčitá až úzce kopinatá, až 3,5 cm dlouhá a 1,2 cm široká, na vrcholu tupě špičatá, na okraji drobně pilovitě zubatá, zpravidla dlouze roztroušeně chlupatá, světle až žlutavě zelená. Podpůrné listeny lichookolíku jsou podobné lodyžním listům, cyathia v koncových i úžlabních lichookolících, koncový lichookolík obvykle s pěti větvemi, které se ještě dále rozvětvují, žlázky jsou příčně oválné, žlutavé. Tobolky jsou kulovité, na povrchu s polokulovitými bradavkami.
Podle odění rostliny se u nás rozlišují dva poddruhy – lysý je nominátní poddruh, chlupatý E. p. subsp. literata.
Ohrožení a ochrana: Pryšec plocholistý vlnatý (Euphorbia platyphyllos subsp. literata) byl na našem území nalezen jen jedinkrát, je zařazen k nezvěstným taxonům (A2).
Euphorbia platyphyllosEuphorbia platyphyllos
Euphorbia platyphyllos
Fotografováno dne 15. 6. 2012 (u Slatiny pod Hazmburkem).