Syn.: Euphorbia chamaebuxus Bernard ex Gren. et Godr., Tithymalus chamaebuxus (Bernard ex Gren. et Godr.) Soják, Tithymalus pyrenaeus Bubani
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité

Euphorbia pyrenaica

Rozšíření: Malý areál se rozkládá v západní části Pyrenejí a Kantaberském pohoří. Většina lokalit leží ve Španělsku, ale přesahuje i do jihozápadní Francie. Údaje z jižního Španělska vznikly záměnami s jinými druhy.

Ekologie: Stanovištěm jsou skalní štěrbiny a místa s půdami narušovanými jehlovým ledem (kryoturbancemi). Vyskytuje se výhradně na vápencích na chladných místech s četnými mlhami, v nadmořských výškách (1200–)1500–2500 m.

Euphorbia pyrenaica

Popis: Drobná vytrvalá trsnatá mléčící bylina; lodyhy jsou poléhavé, řidčeji vystoupavé, 5–13(–19) cm vysoké, lysé, nevětvené, zprohýbané. Listy jsou střídavé, přisedlé, vejčité, eliptické až obvejčité, 0,4–1,2(–1,7) cm dlouhé a 0,2–0,5(–1) cm široké, sivé, na bázi zaokrouhlené, celokrajné nebo v horní polovině jemně pilovité, na vrcholu s krátkým hrotem. Květenství je obvykle redukováno na jediné vrcholové cyathium; žlázky jsou ledvinité, červenavé. Plodem jsou téměř kulovité tobolky, 4,2–5(–5,8) mm dlouhé, ve zralosti červené, na povrchu s nepravidelnými přerušovanými řadami polokulovitých hrbolků.

Euphorbia pyrenaica
Euphorbia pyrenaica
Euphorbia pyrenaica
Euphorbia pyrenaica

Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 29. 8. 2018 (Španělsko, NP Picos de Europa, nad Fuente Dé).