Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia riebeckii
Rozšíření: Roste na východě Arabského poloostrova, převážná část populací se nachází na území Ománu, omezeně přesahuje i do Saúdské Arábie a do Jemenu.
Ekologie: Provází pobřežní písčiny a písečné pouště do nadmořské výšky asi 350 m.
Euphorbia riebeckii
Popis: Vytrvalá mléčící rostlina, tvoří polokulovité keříky síťnatě propletených červenohnědých lysých dřevnatějících větviček vysokých až 60 cm, obvykle trnovitě zakončených. Listy jsou vstřícné, dužnaté, kratičce řapíkaté, široce vejčité, asi 3 mm dlouhé a 2 mm široké, nápadně sivé, na bázi tupé, celokrajné, tupě špičaté. Cyathia jsou na koncích větví, obvykle jednotlivá, řidčeji po několika; listeny jsou vejčité, jen 3 mm dlouhé, opadavé; žlázek je 5, příčně eliptických, červených. Tobolky jsou zaobleně trojhranné; semena jsou šedá, hladká.
Ohrožení a ochrana: V Červené knize Ománu (2015) je hodnocen jako blízký ohrožení (LC – least concern). Druh sice není bezprostředně ohrožen, ale jeho populace jsou nepočetné a roste tlak vedoucí k poškozování biotopu (výstavba komunikací, nadměrná pastva).
Euphorbia riebeckii
Euphorbia riebeckii
Euphorbia riebeckii
Euphorbia riebeckii
Fotografovali Petr Procházka, dne 5. 3. 2014 (Omán, gov. Ash Sharquiah, Wahiba sands), a Vít Grulich, dne 27. 9. 2015 (Omán, gov. Al Wusta, Makhibiyah).