Syn.: Tithymalus saxatilis (Jacq.) Raf.
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia saxatilis
Rozšíření: Endemit velmi malého území na nejvýchodnějších výběžcích dolnorakouských Alp, přibližně mezi městem Baden a horskou skupinou Raxalpe.
Ekologie: Provází mělké kamenité půdy a skalní štěrbiny na vápencovém nebo dolomitovém podkladu, nejčastěji v prosvětlených porostech borovice černé (Pinus nigra). V submontánním až montánním stupni, vystupuje do nadmořské výšky kolem 1000 m.
Euphorbia saxatilis
Popis: Vytrvalá trsnatá mléčící bylina; lodyhy jsou vystoupané, dorůstají výšky 5–12(–20) cm. Listy jsou nahloučené ve střední části lodyhy, jsou rovnovážně odstálé, podlouhlé až čárkovité, poněkud kýlovité, 0,6–1,2 cm dlouhé a asi 2 mm široké, sivomodré, lysé, na vrcholu zaokrouhlené, uťaté nebo vykrojené; nejvyšší lodyžní listy pod květenstvím až vejčité. Květenství je okolík s 3–5 paprsky, nesoucími cyathia ve vidlanu; listence jsou vejčité, na bázi srdčité, navzájem volné, za květu živě žluté; žlázky jsou poloměšíčité, žluté. Tobolky jsou kulovité, asi 4 mm v průměru, hladké; semena mají velké masíčko.
Poznámka: Velmi starobylý, reliktní, značně izolovaný taxon. Nejblíže příbuzným druhem je Euphorbia triflora, která roste v severovýchodní Itálii, Slovinsku a v pohoří Velebit v Chorvatsku.
Euphorbia saxatilis
Euphorbia saxatilis
Fotografovala Alena Vydrová, dne 1. 7. 2006 (Rakousko, Dolní Rakousy: Ternitz, hora Gösing).