Syn.: Euphorbia gerardiana Jacq., Tithymalus seguierianus (Necker) Prokhanov
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana

Rozšíření: Eurasijský druh, areál se táhne od severního Španělska a západní Francie přes střední Evropu, na východ zasahuje až k Uralu, na Kavkaz, do severního Turecka a Střední Asie, na sever Evropy po Nizozemsko a Německo, na jihu roztroušeně v severní Itálii a na Balkáně. V České republice se vyskytuje ve dvou oddělených arelách, v Čechách (Lounsko-labské středohoří, Terezínská kotlina, Střední Polabí a Dolní Povltaví) a na jižní Moravě (Znojemsko-brněnská pahorkatina a Jihomoravská pahorkatina). Kromě nominátního poddruhu (je zachycen na těchto snímcích) bývá u nás rozlišován ještě poddruh Euphorbia seguieriana subsp. minor.

Ekologie: Roste v xerotermních trávnících, na stepních loučkách a skalních stepích, písčinách, v opuštěných vinicích, sadech, suchých okrajích lesů, na půdách suchých až vysýchavých, mělkých, kamenitých i písčitých, na bazických i silikátových podkladech, od planárního až do suprakolinního stupně. Je uváděn jako diagnostický druh podsvazu Potentillo arenariae-Festucenion pallentis, vyskytuje se rovněž ve společenstvech podsvazu Festucenion valesiacae a svazu Koelerion glaucae. Kvete od května do července.

Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana

Popis: Vytrvalá bylina s vícehlavým, bohatě rozvětveným oddenkem. Lodyhy (10–)20–40(–60) cm vysoké, přímé nebo vystoupavé, nevětvené (někdy jen vzácně v horní polovině větvené), lysé, světle sivozelené. Čepel listová úzce vejčitá až čárkovitě kopinatá, celokrajná, (1,5–)2,0–3,0(–3,5) cm dlouhá, 5–7 mm široká, k lodyze přitisklá nebo až odstálá, při bázi lodyhy menší, nahoře větší, sivozelená, lysá, na květonosných i sterilních lodyhách ± stejně široká. Cyathia vykvétají ve vrcholových lichookolících se 3–10 větvemi dále se 1–2krát vidličnatě větvícími, podpůrné listeny srdčitě vejčité. Zákrovní listence jsou široce trojúhelníkovité až kopinaté, nesrostlé, žlutozelené. Nerůžkaté, příčně oválné až ledvinité žlázky jsou žlutozelené až žluté, později se zbarvují do oranžova. Kulovité, jemně bradavčité až hladké tobolky obsahují až 3 mm velká světle zelená, hladká, vejcovitá semena.

Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana
Euphorbia seguieriana subsp. seguierianaEuphorbia seguieriana subsp. seguieriana

Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je pryšec sivý pravý hodnocen v ČR jako silně ohrožený (C2b), na Slovensku jako potenciálně zranitelný (NT).
Poznámka: V Čechách mezi Terezínskou kotlinou a Středním Polabím a také v Dolním Povltaví se vyskytují populace rostlin, pravděpodobně hybridogenního původu, u kterých lze najít jak znaky nominátní subspecie, tak i subsp. minor. Taxonomická hodnota těchto rostlin je zatím nejasná.
Vědecké druhové jméno této rostliny upomíná na francouzského přírodovědce J. F. Séguiera.

Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana
Euphorbia seguieriana subsp. seguierianaEuphorbia seguieriana subsp. seguieriana

Fotografováno dne 31. 5. 2008 (Slovensko, Čenkov, NPR Čenkovská step).