Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia socotrana
Rozšíření: Endemit jemenského ostrova Sokotra v Indickém oceánu. Na Sokotránském souostroví se vyskytuje dalších 11 endemických druhů velmi početného rodu a ještě několik druhů s širším areálem.
Ekologie: Sukulentní křoviny a poloopadavé lesy v centru ostrova v nadmořských výškách 450–900(–1200) m. Populace rostou jak ve vápencové, tak v granitové části ostrova. Na poněkud chráněnějších místech s hustší vegetací, v průměrných teplotách kolem 20–23 °C a s ročním úhrnem srážek 400–700 mm.
Euphorbia socotrana
Popis: Keř, častěji ale strom dorůstající výšky 5–7 m. Kmen a větve mají velmi světlou, bělavou borku, větve jsou sukovité, křivolaké (vzhledem dosti připomíná pokroucené duby). Listy jsou soustředěny na koncích větví, jsou krátce řapíkaté nebo přisedlé, eliptické až obvejčité, kolem 5 cm dlouhé, celokrajné, s klínovitou bází, kožovité, šedozelené, často s červenavým nádechem. Květy jsou soustředěny do chudých cyathií podepřených eliptickými nebo obvejčitými listeny, s příčnými oválnými, červenofialovými žlázkami. Charakteristická zaoblená, zelená nebo načervenalá tobolka má asi 1 cm v průměru.
Euphorbia socotrana
Poznámka: Pryšce jsou na Sokotře velmi rozdílného vzhledu. Některé mají charakter „běžných“ bylin (např. Euphorbia kischenensis), jiné jsou kaktusovití sukulenti s nečlánkovaným stonkem (např. Euphorbia spiralis), jiné mají stonek sukulentní, ale článkovaný (např. Euphorbia schimperi). Pak jsou zde stromové typy, jako např. druh Euphorbia arbuscula s bezlistými článkovanými sukulentními větvičkami, který vytváří deštníkovitou korunu; stromový druh Euphorbia socotrana má poněkud sukulentní jen listy a připomíná „standardní“ strom.
Euphorbia socotrana
Euphorbia socotrana
Fotografováno ve dnech 23. a 24. 2. 2010 (Jemen, ostrov Sokotra: pohoří Haghier).