Syn.: Tithymalus strictus (L.) Klotzsch et Garcke, Euphorbia serrulata Thuill., Tithymalus serrulatus (Thuill.) Holub
Čeleď: Euphorbiaceae Lindl. – pryšcovité
Euphorbia stricta
Rozšíření: Roste především v Evropě, od Pyrenejí a Británie přes střední Evropu na východ do Povolží. Na jihu roste v severní Itálii a v Řecku, izolovaně pak na Kavkaze a v severním Íránu. Byl zavlečen do Severní Ameriky. U nás roste na severovýchodní Moravě v oblasti Beskyd, odkud je splavován na Moravu střední a jihovýchodní, kde je již vzácný.
Ekologie: Roste především na náplavech potoků a řek, dále roste na vlhkých pastvinách, v příkopech, podél cest, vzácně na úhorech a rumištích. Kvete od června do července.
Euphorbia stricta
Popis: Jednoleté až krátce vytrvalé byliny s jednoduchým hlavním kořenem, vysoké 30–60 cm. Lodyha je přímá až vystoupavá, nevětvená nebo chudě větvená, zpravidla s četnými úžlabními květenstvími, olistěná po celé délce, v dolní polovině však s listy záhy opadávajícími, lysá. Listy jsou střídavé, přisedlé, podlouhle obvejčité až obvejčité, lysé nebo vzácně roztroušeně chlupaté, na okrajích drobně pilovitě zubaté, zpravidla tmavě zelené. Cyathia vykvétají v koncových i úžlabních lichookolících, vrcholový lichookolík je tvořen obvykle 3, vzácněji až 5 dále větvenými větvemi. Podpůrné listeny lichookolíků jsou podobné listům. Zákrovní listence jsou trojúhelníkovité až široce vejčité, hrotité, nesrostlé, světle zelené. Příčně oválné žlázky jsou hnědožluté. Kulovité, na povrchu žlábkovité tobolky jsou dlouhé asi 2 mm a jsou rovnoměrně porostlé krátce válcovitými bradavkami. Obsahují hladká vejcovitá semena.
Záměny: Druh může být zaměněn za podobný pryšec plocholistý pravý (Euphorbia platyphyllos subsp. platyphyllos), od kterého se liší obvykle menším počtem větví koncového lichookolíku, ale především menšími tobolkami s delšími bradavkami.
Ohrožení a ochrana: Pryšec tuhý je zařazen k ohroženým druhům naší květeny (C3), na sousedním Slovensku je potenciálně ohrožený (NT).
Poznámka: Rostliny při poranění roní husté bílé mléko a stejně jako i ostatní pryšce je rostlina jedovatá.
Euphorbia stricta
Euphorbia stricta
Euphorbia stricta
Euphorbia stricta
Euphorbia stricta
Fotografováno dne 13. 7. 2014 (NPP Skalická Morávka).